ZyXEL wspiera edukację przyszłych techników i inżynierów w warszawskich Włochach

ZyXEL wspiera edukację przyszłych techników i inżynierów w warszawskich Włochach

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Pod koniec kwietnia podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy przedstawicielem firmy ZyXEL Communications, a Burmistrzem Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Firma, dostarczając kompleksowe rozwiązania transmisji danych w sieci placówkom oświatowym we Włochach, chce wesprzeć edukację i rozwój kompetencji zawodowych przyszłych inżynierów i techników.

Z inicjatywy ZyXEL Communications nawiązana została współpraca z władzami warszawskiej dzielnicy Włochy w zakresie patronatu merytorycznego nad podległymi placówkami oświatowymi. W uroczystym podpisaniu listu intencyjnego wzięli udział: Jon Pearce - EU Business Development Manager ZyXEL Communications, Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Ryszard Szczepański - Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku oraz Norbert Ogłoziński - Country Sales Manager ZyXEL Communications.

Celem firmy ZyXEL są działania zgodne z programem "Cyfrowa Szkoła", którego inicjatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Założeniem tego programu jest cyfryzacja polskiej edukacji i co za tym idzie podwyższenie obowiązujących w placówkach oświatowych standardów w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pierwsze realizacje

W ramach dotychczasowej współpracy ZyXEL wspólnie z koordynatorem projektu dla sektora edukacyjnego - NETENGINE, wdrożył szkolną sieć bezprzewodową WiFi w dwóch placówkach oświatowych w warszawskich Włochach. Do realizacji tego pilotażowego projektu władze dzielnicy wybrały Szkołę Podstawową nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego (SP 66) oraz Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku (ZSBN), w skład którego wchodzi m.in. Technikum Lotnicze nr 9 z klasami o profilu informatycznym.

Specjaliści z firmy instalacyjnej zaproponowali zbudowanie szkolnej sieci w oparciu o następujące urządzenia ZyXELa: szesnaście punktów dostępowych NWA5123, jedną bramę USG110, jeden kontroler NXC2500 i jeden przełącznik GS1920 - 24HP. Wybór ten podyktowany był wymogiem zapewnienia skutecznego filtrowania treści i blokowania stron z nieodpowiednią dla uczniów zawartością.

Korzyści dla przyszłych specjalistów

Jak mówi Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager ZyXel Communications: ,,Zależy nam, aby uczniowie Ci mogli w przyszłości zasilić rynek pracy wysokimi umiejętnościami w wykonywanych przez siebie zawodach związanych z cyfrową transmisją danych. Istotna jest również potrzeba dbania o wysoki poziom konkurencyjności Polaków na globalnym rynku. Mamy nadzieję, że będziemy mogli, wspólnie z władzami dzielnicy Włochy, zrealizować pierwszy w Europie projekt patronatu firmy ZyXEL Communications nad wybranymi placówkami oświatowymi o profilu zawodowym".

ZyXEL dla społeczności

Społeczna odpowiedzialność biznesu ZyXEL Communications obejmuje m.in. następujące działania:

  1. Inwestowanie w rozwój przyszłych kadr specjalistów poprzez działania animujące w edukacji.
  2. Wsparcie kompetencyjne kadry nauczycielskiej w kształceniu przyszłych techników i inżynierów branży IT.
  3. Transfer technologii ZyXELa na rynek poprzez wdrożenia rozwiązań, które tworzą nowe miejsca pracy dla inżynierów i techników.
  4. Popularyzowanie najnowszych technologii transmisji danych we wszystkich dziedzinach gospodarki kraju.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: ZYXEL

infoWire.pl

Czytaj także