Serinus podsumowuje kwartał: rekordowe wyniki testów w Rumunii, wzrost produkcji w Tunezji i więcej środków na inwestycje

Serinus podsumowuje kwartał: rekordowe wyniki testów w Rumunii, wzrost produkcji w Tunezji i więcej środków na inwestycje

Dodano:   /  Zmieniono: 

Produkcja Serinus Energy w pierwszym kwartale osiągnęła poziom 4.406 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Złożyła się na to wzrastająca produkcja w Tunezji i czasowe ograniczenie wydobycia na Ukrainie. Po świetnych wynikach testów odwiertów, priorytetem będzie rozpoczęcie wydobycia w Rumunii. Spółka przeznaczyła na inwestycje i rozwój ponad 11 mln USD - niemal o milion więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podsumowanie

  • Całkowita produkcja Serinus Energy w pierwszym kwartale osiągnęła poziom 4.406 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Produkcja utrzymywała się na poziomie znacznie poniżej zdolności wydobywczych (na Ukrainie) i odnotowano spadek r/r o 9 proc.
  • W Tunezji odnotowano wzrost produkcji o 10-procent (osiągnięto 1.579 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie).
  • Bardzo dobre wyniki uzyskały w testach przepływu nowe odwierty w Rumunii - Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis, odpowiednio: 209,5 tys. m sześc. dziennie oraz 79,3 tys. m sześc. gazu na początku testu.
  • Spółka odnotowała niższe kwartalne przychody (o 30%) w wyniku spadku cen surowców oraz wprowadzenia niekorzystnych regulacji na Ukrainie, które zostały częściowo złagodzone już w kwietniu, co spowodowało wzrost produkcji.

Produkcja

Serinus zanotował w pierwszym kwartale średnią produkcję na poziomie 4.406 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Na wynik ten miało z jednej strony wpływ administracyjne ograniczenie możliwości sprzedaży gazu na Ukrainie, a z drugiej - 10-procentowe zwiększenie produkcji w Tunezji, dzięki odwiertowi Winstar-12bis na polu Sabria, z którego prowadzono produkcję przez większość kwartału.

Na Ukrainie produkcja utrzymywała się znacznie poniżej zdolności wydobywczych, co jest rezultatem  regulacji rządowych rezerwujących dużą część rynku zbytu dla państwowego przedsiębiorstwa  Naftohaz.  

Poszukiwania i inwestycje

W pierwszym kwartale Serinus przeznaczył 11,2 mln USD na inwestycje. To o niemal milion więcej (wzrost o 10%) niż w pierwszym kwartale 2014 r. Środki inwestycyjne zostały przeznaczone na przeprowadzenie testów przepływów w odwiertach Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis w Rumunii, prace testowe odwiertu Makiejewskoje-22 na Ukrainie oraz WIN-13 na polu Sabria w Tunezji.

W odwiertach rumuńskich zanotowano bardzo dobre wyniki w testach przepływu Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis - odpowiednio: 209,5 tys. m sześc. dziennie oraz 79,3 tys. m sześc. gazu na początku testu. Spółka szacuje, że odkryte złoża mogą kryć w sobie nawet odpowiednio: 481 milionów oraz 764,5 miliona metrów sześciennych gazu zasobów perspektywicznych (nie obarczonych ryzykiem, dla P50).

W odwiercie Makiejewskoje-22 (M-22) na Ukrainie zakończono prace testowe. Analizom poddanych zostało w sumie sześć stref, zaś sam odwiert zostanie dodany do programu stymulacji, zaplanowanego na lato. M-22 spełnia warunki niższego opodatkowania opłatami koncesyjnymi (royalties) niż odwierty ukończone wcześniej, co może mieć  duże znaczenie dla zwiększenia przychodów Spółki.

Z kolei na odwiercie WIN-13 na polu Sabria w Tunezji uzyskano przepływ ropy na poziomie ok. 125-175 baryłek, charakteryzujący się niskim ciśnieniem. W drugiej połowie maja rozpoczną się prace, mające na celu zwiększenie przepływu ropy. 

,,Za nami wymagający, ale i ciekawy kwartał. Skutki spadku cen surowców i zmiany podatkowe oraz legislacyjne w połączeniu z regulacjami rynku na Ukrainie miały odzwierciedlenie w raportowanym okresie. Pozytywne jest jednak to, że ceny ropy powracają na wyższe poziomy, a sytuacja na Ukrainie stabilizuje się, co może korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój naszego biznesu w tym regionie. Optymizmem napawają nas także rewelacyjne wyniki testów w Rumunii. Pracujemy obecnie nad  włączeniem także tej koncesji do portfela produkcyjnego, będziemy mogli wtedy mówić nawet o skokowym wzroście produkcji. Istotnym dla naszych akcjonariuszy jest na pewno fakt, że ta koncesja znajduje się w stabilnym systemie prawnym, podatkowym i politycznym." - powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Finanse  

Przychody brutto w pierwszym kwartale osiągnęły poziom 25,2 mln USD, z czego 20 mln USD przypadło na akcjonariuszy SEN. Odnotowane niższe o 30% przychody (w stosunku od ubiegłego kwartału) wynikają ze spadku cen surowców oraz wprowadzenia przez rząd ukraiński ograniczeń rynkowych dotyczących ograniczenia odbioru od niezależnych producentów. Mimo, że poluzowanie regulacji przyniosło już efekty w kwietniu, dzięki czemu produkcja Serinus na Ukrainie wzrosła, to zwiększenie obciążeń fiskalnych odbija się na efektywności biznesów wydobywczych. Jednak nawet przy obecnych trudnych warunkach Serinus notuje pozytywny cashflow na sprzedaży gazu w tym kraju.

Średnia wartość retroaktywna netto (netback) na Ukrainie wyniosła w pierwszym kwartale 11,53 USD/boe, a w Tunezji 30,53 USD/boe i obniżyła się w stosunku do ubiegłego roku (odpowiednio z 21,65 USD/boe oraz 39,56 USD/boe). W przypadku Ukrainy stało się to głównie za sprawą niższych cen uzyskiwanych za surowce oraz efektywnie wyższego poziomu opłat koncesyjnych (royalties). W przypadku Tunezji wpływ na netback miały spadki cen surowców na światowych rynkach, pomimo niższych kosztów operacyjnych i wyższego poziomu produkcji.   

Serinus uzyskał w pierwszym kwartale 4,3 mln USD środków z działalności operacyjnej, z czego 3,2 mln USD przypadają na akcjonariuszy SEN. W rezultacie Serinus zanotował w pierwszym kwartale stratę w wysokości 4,1 mln USD. Jej przyczyną są głównie niższe uzyskiwane ceny za surowce oraz wyższe podatki, które znacznie obniżyły netback; 

Perspektywy

W drugiej połowie maja Spółka rozpocznie prace mające na celu zwiększenie przepływu na odwiercie Win-13 w Tunezji i dalsze zwiększanie produkcji w odwiercie Win-12bis.

W Rumunii wykonanie, uzbrojenie i testy odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis wraz z przeprowadzonym pod koniec 2014 r. na obszarze Santau programem badań sejsmicznych 3D, obejmującym 180 km?, stanowią wypełnienie zobowiązań Etapu 2 w zakresie prac na koncesji Satu Mare. Serinus rozpoczął wstępne, wyłączne negocjacje z władzami rumuńskimi dotyczące trzeciego etapu poszukiwawczego. Po uzyskaniu pisemnych potwierdzeń, Spółka wystąpi o ustanowienie Koncesji Wydobywczej dla obszaru  Moftinu.  

Na Ukrainie Serinus przeprowadzi w maju instalację sprężarek na polu Olgowskoje. Powinny one rozpocząć pracę w czerwcu. Na lato zaplanowano program stymulacji hydraulicznych, obejmujący odwierty O-11, O-15 i M-22. 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: SERINUS ENERGY

infoWire.pl

Czytaj także