Wielka modernizacja sieci ciepłowniczej w Kaliszu na finiszu

Wielka modernizacja sieci ciepłowniczej w Kaliszu na finiszu

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Ciepło Kaliskie, spółka zależna od Grupy Energa, kończy największą modernizację sieci ciepłowniczej w historii Kalisza. Spółka zwiększy niezawodność dostaw, obniży emisję dwutlenku węgla i zmniejszy straty ciepła powstające podczas jego przesyłu. Zakończenie trwających od ośmiu lat prac planowane jest do końca października, czyli na długo przed nadejściem kalendarzowej zimy. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku modernizacji sieci ciepłowniczej kaliszanie odczują przede wszystkim większą niezawodność ogrzewania i dostępu do gorącej wody. Nie wszyscy odbiorcy ciepła mogą natomiast wiedzieć, że poprawa jakości jest rezultatem licznych usprawnień, które od 2007 roku dokonywane były w różnych miejscach systemu ciepłowniczego. Efektem prac, które zakończą się w tym roku, będzie m.in. 17 przebudowanych węzłów ciepła i łącznie 17,71 km nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych. Dzięki modernizacji spółka ograniczy straty ciepła o około 35 tys. GJ rocznie, czyli o ilość potrzebną do ogrzania przez rok około 700 nowych domów jednorodzinnych, a także zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 11 tysięcy ton - taką ilość w ciągu roku produkuje około 4 tys. nowych aut osobowych*.

- Dzięki przeprowadzonym pracom, zagwarantujemy mieszkańcom Kalisza bardziej ekologiczne ciepło o najwyższych oczekiwanych parametrach  - mówi Marek Bartczak, Prezes Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Uzyskanie w maju tego roku dodatkowego finansowania ze środków europejskich pozwoli nam zakończyć  wszystkie prace do 30 października. Już tej zimy kaliszanie będą więc korzystać z nowoczesnego, energooszczędnego i przede wszystkim niezawodnego systemu ciepłowniczego - dodaje Marek Bartczak.


Jeszcze w tym roku Ciepło Kaliskie wymieni sieć ciepłowniczą oraz przyłącza na kilku ulicach miasta oraz przebuduje 12 kluczowych węzłów cieplnych, a także zaopatrzy istniejące 810 węzłów cieplnych w nowoczesny system, który pozwoli na zdalne sterowanie i odczyt parametrów. Ponadto spółka wdroży system zarządzania i optymalizacji pracy sieci. Wszystkie te działania  zwiększą wydajność i funkcjonalność systemu, co znacznie ograniczy przerwy w dostawach gorącej wody do kaloryferów i kranów kaliszan.

Dobrze zaplanowany projekt na ostatniej prostej

Projekt modernizacji sieci ciepłowniczej zainicjowało w 2007 roku Miasto Kalisz, które zmodernizowało pierwsze 4 km sieci ciepłowniczej wraz z 4 węzłami. W 2012 r. projekt został przejęty przez spółkę Ciepło Kaliskie która zawierając w październiku 2012 r. umowę z Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie, pozyskała na tę inwestycję środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX ,,Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna", Działanie 9.2. ,,Efektywna dystrybucja energii".

W maju 2015 roku Ciepło Kaliskie uzyskało na projekt dodatkowe finansowanie z NFOŚiGW, które znacznie rozszerzyło zakres prac modernizacyjnych i ich budżet. Projekt realizowany pod nazwą ,,Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza" uzyskał łączne dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w kwocie ponad 19 mln zł, a jego całkowity koszt wynosi prawie 31 mln zł. Obecnie Ciepło Kaliskie kończy procedury przetargowe i przystępuje do podpisywania kontraktów na ostatnie roboty budowlane oraz dostawę systemów zarządzających pracą sieci. Część z nich rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu tak, aby wszystkie prace modernizacyjne mogły zostać zakończone do 30 października 2015 roku.

Najważniejsze liczby

17,71 km - łączna długość modernizowanej sieci

17 - liczba węzłów ciepła objętych modernizacją

11,154 tys. ton - o tyle obniży się rocznie emisja dwutlenku węgla

35 250,54 GJ- tyle energii zostanie zaoszczędzone każdego roku

Pełna nazwa projektu to ,,Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza nr POIŚ.09.02.00-00-042/10". Dokładne łączne dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wynosi 19 030 894,74 PLN, a całkowity koszt to 30 852 056,03 PLN.

* Dane szacunkowe dla domów jednorodzinnych o powierzchni 100 m kw, które zużywają około 45 GJ/rok, oraz dla aut osobowych o emisji spalin na poziomie 130 g/km przejeżdżających ponad 20 tys. km rocznie.


dostarczył infoWire.pl

Czytaj także