Rozpoczęła się produkcja kotła dla bloku 910 MW

Rozpoczęła się produkcja kotła dla bloku 910 MW

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

2 lipca w RAFAKO w Raciborzu rozpoczęła się produkcja części ciśnieniowej kotła dla bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne, który powstaje w TAURON Wytwarzanie w Elektrowni Jaworzno III.  

- Kocioł dla tego bloku jest kotłem pyłowym opalanym węglem kamiennym. Całkowity ciężar wyprodukowanych części ciśnieniowych kotła wyniesie około 7 500 t. Wszystkie ciśnieniowe elementy kotła, co jest dla nas szczególnie istotne, wytwarzane będą we własnych halach produkcyjnych RAFAKO w Raciborzu - mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju. 

Produkcja rozpocznie się od spawania paneli ściany frontowej przegrzewacza naściennego, następnie z przesunięciem około 3-4 tygodni będą wchodziły do produkcji ściany boczne, a w dalszej kolejności ściana tylna przegrzewacza. W połowie lipca planowane jest rozpoczęcie gięcia wężownic podgrzewacza wody pierwszego stopnia. 

- Największe zaangażowanie produkcji planowane jest na początek listopada br., ale poziom pełnej mocy wytwórczej będzie utrzymywał się do końca października 2016 roku - informuje Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO. Zakończenie produkcji części ciśnieniowej kotła planowane jest na koniec kwietna 2017 r.

- Projekt kotła dla jaworznickiego bloku uwzględnia sprawdzone rozwiązania technologiczne najnowszej generacji. Rozwój technologii budowy kotłów przepływowych na nadkrytyczne parametry pary oraz zwiększenie parametrów pary do temperatury i ciśnienia rzędu 600-620°C i 280-300 bar pociąga za sobą konieczność stosowania nowoczesnych stali na część ciśnieniową kotła - wyjaśnia Albert Kępka, prezes TAURON Wytwarzanie. 

Główne materiały użyte w trakcie wytwarzania to stal 13CrMo4-5 na ściany szczelne i wężownice podgrzewacza wody oraz 10CrMo910, T91 oraz materiały austenityczne na przegrzewacze pary. Na większość komór i rurociągów łączących przewidziano materiał P91 i P92. Z uwagi na wysoką sprawność kotła część kluczowych materiałów zamówiono ze zwiększonymi wymaganiami niż wynika to ze standardu w normach przedmiotowych. 

Parametry kotła

Kocioł pyłowy, przepływowy, z wtórnym przegrzewem pary, o sylwetce wieżowej, na węgiel kamienny. Kocioł zostanie wyposażony w układ 4+1 (1 rezerwowy) młynów węglowych, misowo-rolkowych. Palniki węglowe będą zabudowane w układzie tangencjonalnym z możliwością uchyłu w celu zminimalizowania wpływu zmiany paliwa na uzyskiwanie najlepszych osiągów.

Sprawność cieplna kotła - 94,01 proc.

Wydajność cieplna kotła (100 proc. WMT) - 1728,5 MWt

Ilość spalanego węgla (100 proc. WMT) - 342,5 t/h

Dane gabarytowe kotła:

- wysokość - ~124 m (poziom rusztu nośnego)

- szerokość - 19,8 m

- głęgokość - 19,8 m 

O inwestycji:

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to największa inwestycja Grupy TAURON. Zgodnie z zapisami kontraktowymi prace potrwają 59 miesięcy. Blok do eksploatacji zostanie przekazany w 2019 r.

Inwestycja obejmuje budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wyprowadzenie mocy i przyłączenie bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna została już zawarta. 17 kwietnia 2014 r. podpisany został kontrakt z głównym wykonawcą bloku konsorcjum Rafako - Mostostal. 14 listopada plac budowy został przekazany głównemu wykonawcy. Z początkiem marca rozpoczęto prace ziemne. 

Podstawowe parametry bloku:

paliwo podstawowe: węgiel kamienny

moc bloku brutto: 910 MWe

sprawność bloku netto: 45,9 %

temperatura pary świeżej: 600 °C

temperatura pary wtórnej: 610 °C

ciśnienie pary świeżej: 27,5 MPa

wyprowadzenie mocy na napięcie: 400 kV

 

Efekt ekologiczny:

(porównanie emisji na MWh starych bloków 120MW i bloku 910MW): 

Stare 120MW                nowy blok 910 MW                   redukcja na MWh

Pył                   0,22 kg                        0,02 kg                                    - 91%

SO2                  6,40 kg                        0,4 kg                                      - 95%

NOx                  2,23 kg                        0,4 kg                                      - 82%

CO2                  950 kg                         692 kg                                     - 28%

 

Kalendarium:

III kwartał 2011 r. - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

II kwartał 2012 r. - podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

I kwartał 2013 r. - wybór Generalnego Wykonawcy

II kwartał 2014 r.- podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

IV kwartał 2014 r. - przekazanie terenu budowy Głównemu Wykonawcy

I kwartał 2015 r. - zatwierdzenie Projektu Podstawowego Bloku

I kwartał 2015 r. - rozpoczęcie prac ziemnych

  

Kamienie milowe projektu:

III kwartał 2018 r. - pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018 r. - synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019 r. - rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019 r. - przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019 r. - rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej


dostarczył infoWire.pl
+

Czytaj także