TAURON zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Śląskim

TAURON zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Śląskim

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

W zawartej 16 lipca ramowej umowie o współpracy TAURON Polska Energia i Uniwersytet Śląski określiły kierunki działań oraz wspólne inicjatywy o charakterze naukowo-dydaktycznym, badawczo-rozwojowym, doradczym i promocyjnym na kolejne lata.

Głównym celem porozumienia jest optymalne wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego uczelni oraz potencjału i pozycji spółek Grupy TAURON w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Korzyści z zacieśnienia współpracy będą czerpali zarówno studenci oraz kadra dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego, jak i pracownicy Grupy TAURON. Na mocy porozumienia studenci oraz absolwenci uczelni będą mieli możliwość odbywania staży i praktyk w spółkach należących do Grupy TAURON. Z kolei pracownicy TAURONA będą mogli uczestniczyć w studiach podyplomowych, seminariach czy konferencjach organizowanych przez uczelnię.

- Współpraca przemysłu ze środowiskiem naukowym jest jednym z kluczowych elementów w budowaniu silnej gospodarki. Z tego względu Grupa TAURON prowadzi liczne projekty i inicjatywy wspólnie z uczelniami wyższymi, których profil nauczania jest zbieżny z profilem działalności naszej Grupy. Cieszymy się, że dziś do grona naszych akademickich partnerów formalnie dołączył Uniwersytet Śląski - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

- Współpraca z otoczeniem biznesowym jest niezwykle ważnaprzynosi wymierne korzyści obu stronom. Uczelnia oferuje przede wszystkim wyniki innowacyjnych prac naukowych oraz profesjonalną kadrę, a przedsiębiorca, budując swoją przewagę konkurencyjną, potrzebuje rozwiązań gotowych do wdrożenia oraz wykształconych specjalistów. Z Grupą TAURON współpracujemy już bardzo długo i cieszymy się, że dziś oficjalnie naszym partnerem stała się tak ważna dla polskiej gospodarki Grupa - wyjaśnia prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

- W Grupie TAURON kładziemy duży akcent na innowacyjność. Dlatego też bardzo cenimy sobie współpracę z pracownikami naukowymi oraz studentami, którzy - będąc spoza organizacji - nierzadko mają świeże spojrzenie na kwestie, z którymi na co dzień stykamy się w naszej pracy. Połączenie akademickiego punktu widzenia z wiedzą i doświadczeniem pracowników Grupy TAURON jest dobrym punktem wyjścia do wspólnego tworzenia innowacyjnych rozwiązań - dodaje Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

To kolejna umowa o współpracy z uczelnią wyższą, którą TAURON podpisał w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku spółka zawarła podobne porozumienie z Politechniką Śląską w Gliwicach, w lutym tego roku - z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, natomiast w maju - z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.


dostarczył infoWire.pl

Czytaj także