Czy nowe prawo pozwoli skuteczniej ściągać alimenty?

Czy nowe prawo pozwoli skuteczniej ściągać alimenty?

Dodano:   /  Zmieniono: 

Tylko co siódma egzekucja alimentacyjna jest skuteczna. I choć samotni rodzice mogą liczyć na pomoc państwa, to jedynie wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Stąd zapisy prawa, które mają spowodować, że zalegający dłużnicy alimentacyjni nie będą dłużej spać spokojnie.

W myśl nowych przepisów - obowiązujących od miesiąca - postępowanie egzekucyjne jest prowadzone tylko w trybie sądowym. Do tej pory mogło odbywać się też w trybie administracyjnym. Uproszczenie procedur ma przyczynić się do skuteczniejszego ściągania należności (wraz z odsetkami). Czy rzeczywiście tak będzie?

,,Niekoniecznie. Wszystkie rodzaje egzekucji są bezskuteczne w stosunku do dłużników, którzy umiejętnie ukrywają swoje majątki" - zaznacza w wywiadzie dla serwisu infoWire.pl adwokat Magdalena Czernicka-Baszuk. Wobec pozostałych gmina może podjąć szereg działań dyscyplinujących, np. poinformować o zaleganiu wszystkie biura informacji gospodarczej. Utrudni to dłużnikom między innymi zaciąganie kredytów, robienie zakupów na raty czy zawieranie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Notoryczne niespełnianie obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem. ,,Dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną, jeśli w sposób uporczywy uchyla się od płacenia alimentów" - informuje rozmówczyni. Postępowanie takie jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat dwóch.dostarczył infoWire.pl

Czytaj także