Polska coraz atrakcyjniejsza dla zagranicznych inwestorów?

Polska coraz atrakcyjniejsza dla zagranicznych inwestorów?

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Według danych z najnowszego raportu UNCTAD - World Investment Report 2015 wartość inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosła 13,9 mld dolarów i uplasowała Polskę wśród 20 największych odbiorców inwestycji zagranicznych w 2014 roku. Biorąc pod uwagę prognozy makroekonomiczne, jak również takie czynniki jak np. polepszające się otoczenie dla biznesu w Polsce, poprawiający się stan infrastruktury transportowej czy strategiczne położenie Polski, w 2015 roku oczekiwany jest dalszy wzrost wartości inwestycji bezpośrednich w Polsce. Co ciekawe, wśród inwestorów, którzy lokują najwięcej inwestycji w Polsce pojawiają się nowi gracze, jak np. firmy chińskie, które zaczynają traktować Polskę, jako swoją bazę do dalszej ekspansji na rynki Unii Europejskiej.


dostarczył infoWire.pl

Czytaj także