Bezsenność i przeziębienia najczęstszymi dolegliwościami nękającymi światową populację

Bezsenność i przeziębienia najczęstszymi dolegliwościami nękającymi światową populację

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Warszawa, 17 grudnia 2015 r. - Połowa ludzi na świecie twierdzi, że w ciągu ostatniego roku cierpiała na kaszel lub przeziębienie, a ponad 25 proc. skarży się na bezsenność lub problemy ze snem. W pierwszej piątce najpowszechniejszych problemów zdrowotnych znalazły się także bóle mięśni, problemy z wagą i migreny. Kobiety mają problemy ze snem częściej niż mężczyźni.

Wśród możliwych odpowiedzi znajdowały się choroby skórne, alergie, wymioty i biegunki, cukrzyca lub stan przedcukrzycowy, wysoki poziom cholesterolu lub wysokie ciśnienie krwi, jednak pięć dolegliwości wymienianych przez respondentów, jako najczęściej występujące w ciągu ostatniego roku, to przeziębienie (odpowiedź obejmowała również kaszel, ból gardła, infekcje górnych dróg oddechowych lub grypę), na które cierpiało 51 proc. ankietowanych, problemy ze snem (27 proc.), ból mięśni lub stawów spowodowany urazem lub przeciążeniem (25 proc.), problemy z nadwagą (21 proc.) i migreny lub ostre bóle głowy (21 proc.).

Z badania wynika, iż najczęściej przeziębiają się Czesi, a najwięcej problemów ze snem mają Szwedzi. Spośród ankietowanych ze wszystkich 22 krajów objętych badaniem, w ciągu ostatniego roku najczęściej zapadali na przeziębienie Czesi i Rosjanie (odpowiednio 67 i 62 proc.). Z kolei najrzadziej chorowali na nie Amerykanie i Japończycy (po 39 proc.). Na bezsenność najczęściej cierpią Szwedzi (41 proc.) oraz Czesi i Turcy (po 40 proc.). Najlepiej sypiają Japończycy, wśród których problemy ze snem ma zaledwie 13 proc.

Dolegliwościami najczęściej trapiącymi Polaków były przeziębienia (58 proc.), bóle stawów i mięśni (40 proc.) oraz kłopoty ze snem (33 proc.), a w dalszej kolejności migreny i bóle głowy 29 proc., kłopoty z nadwagą 28 proc., bóle pleców 25 proc., zgaga 24 proc., kłopoty gastryczne 21 proc., wysoki cholesterol 21 proc. oraz dolegliwości skórne, alergie, depresje i inne problemy psychologiczne (wszystkie po 18 proc.).

Kobiety częściej przyznają się do większości dolegliwości zdrowotnych niż mężczyźni. Jedynie w przypadku nadciśnienia i wysokiego poziomu cholesterolu odsetek mężczyzn deklarujących występowanie tej dolegliwości w ciągu ostatnich 12 miesięcy nieznacznie przewyższa odsetek kobiet (odpowiednio 13,4 do 12,6 proc.). Ogólnie rzecz biorąc najczęstszą dolegliwością u respondentów obojga płci było przeziębienie i kaszel (53 proc. kobiet, 49 proc. mężczyzn). Druga w kolejności wśród kobiet była bezsenność (32 proc.), natomiast u mężczyzn bezsenność ex aequo z bólami mięśni lub stawów (po 24 proc). Kolejne miejsca u kobiet zajęły migrena, ostre bóle głowy (27 proc.; nie ma ich w ogóle w męskiej czołówce), bóle mięśniowe i stawowe (26 proc.) oraz kłopoty z nadwagą (24 proc.). U mężczyzn pierwszą piątkę dolegliwości zamykają zgaga (19 proc.) i kłopoty z nadwagą (18 proc.).

 Informacje o badaniu

Sondaż przeprowadzony latem 2015 roku. Metoda: CAWI. Próba: 27 tys. respondentów w wieku 15+, w 22 krajach: Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Hongkongu, Włoszech, Japonii, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.

Zadawane pytanie brzmiało: ,,Których z poniższych dolegliwości doświadczył Pan/i w ciągu ostatnich 12 miesięcy? (Proszę zaznaczyć wszystkie możliwe odpowiedzi): Choroby skóry (takie jak łuszczyca, egzema, trądzik) / Alergie / Depresja, lęki lub inne problemy psychiczne / Chroniczny ból pleców lub stawów / Przeziębienie, kaszel, ból gardła, infekcje górnych dróg oddechowych, grypa / Cukrzyca lub stan przedcukrzycowy / Wymioty, biegunka, skurcze jelit lub inne problemy trawienne / Migrena lub ostre bóle głowy / Zgaga lub refluks żołądkowy / Wysoki poziom cholesterolu, wysokie ciśnienie krwi lub nadciśnienie / Otyłość lub nadwaga / Bezsenność, problemy ze snem, zaburzenia snu / Ból mięśni lub stawów spowodowany przeciążeniem lub urazem/ Żadne z powyższych".

                                                                                                            KONIEC

GfK

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13.000 ekspertów. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.


dostarczył infoWire.pl
 

Czytaj także