„Poważne nieprawidłowości w działaniu Służby Więziennej”. NIK zawiadamia prokuraturę

„Poważne nieprawidłowości w działaniu Służby Więziennej”. NIK zawiadamia prokuraturę

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli
Siedziba Najwyższej Izby Kontroli / Źródło: nik.gov.pl
NIK podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. O szczegółach poinformowano na zorganizowanej we wtorek 10 grudnia konferencji prasowej.

„NIK wykryła liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych. W ramach kontroli Programu »Praca dla Więźniów« ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy stwierdzono 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna kwota wydatkowanych w ten sposób środków to ponad 115 mln zł” – czytamy w komunikacie NIK.

Jak informuje NIK, kontrolerzy wykryli również kilkanaście przypadków zaniżania wysokości czynszu dzierżawionych hal przemysłowych – straty z tego tytułu mogą sięgać nawet 37 mln zł. W związku z wynikami kontroli NIK podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury (8 zawiadomień wysłano, 8 jest jeszcze przygotowywanych).

„Wnioski są niepokojące”

W dalszej części komunikatu podano, że NIK „przyjrzała się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej nadzorowi nad wydatkowaniem środków przeznaczonych na budowę hal". „Wnioski są niepokojące. Co prawda w zasadzie osiągnięty został zakładany poziom zatrudnienia osadzonych, czyli jeden z celów finansowanego z tego Funduszu Programu »Praca dla Więźniów« (...). Niemniej NIK ma zastrzeżenia, czy gospodarowanie środkami publicznymi było efektywne i zgodne z prawem. Ponadto negatywnie oceniono sprawowany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi” – czytamy.

„Pominięcie przepisów prawa zamówień publicznych”

NIK w obszernym komunikacie zwraca także uwagę na fakt, że „realizowany przez niego (Dyrektora Generalnego SW) nadzór nie zapobiegł niezgodnemu z prawem udzielaniu zamówień przez podległe jednostki penitencjarne przywięziennym zakładom pracy”. „Jednostki penitencjarne udzielały zamówień podmiotom – przywięziennym zakładom pracy, które nie miały potencjału by je zrealizować (naruszano w ten sposób cel regulacji określonej w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). W konsekwencji zamówienia realizowane były przez podwykonawców wybranych z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych. W ten sposób na budowę hal wydatkowano środki publiczne na łączną kwotę ponad 115 mln zł” – czytamy.

Jakie kroki podjęła NIK?

„W związku z wynikami kontroli, NIK sformułowała wnioski o wdrożenie mechanizmów umożliwiających weryfikację wykonawców pod kątem ich zdolności do osobistego zrealizowania udzielanych zamówień oraz stosowania rynkowych stawek czynszu wynajmowanych hal przemysłowych” – podano. Ponadto zdaniem NIK należy usprawnić nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, w szczególności dotyczących realizacji inwestycji lub remontów finansowanych ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych.

„W związku z ustalaniem stawek czynszu poniżej wartości rynkowej, NIK przekazała prokuraturze 7 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 § 1 Kodeksu karnego (funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) oraz opracowuje kolejne” – czytamy dalej.

Tor przeszkód za 370 tys.?

„Na polecenie Prezesa Mariana Banasia, NIK skierowała również zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu” – podaje NIK. W dalszej części podano, że „zawiadomienie to jest efektem kontroli doraźnej, którą NIK od 17 czerwca 2019 r. prowadziła w tej jednostce”. „Dlatego NIK rozpoczęła ogólnopolską kontrolę, która objęła Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz siedem innych jednostek. Zakończenie czynności kontrolnych w poszczególnych jednostkach zaplanowano na koniec stycznia 2020 r”. – podano w komunikacie.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła od 17 czerwca do 19 lipca 2019 r. kontrolę „Prawidłowość udzielania wybranych zamówień publicznych i ich realizacja w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu”. „Kontrola wskazała na możliwość popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 kodeksu karnego, tj. wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5). W związku z czym Izba skierowała zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury. W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu niegospodarnie wydatkowano środki publiczne – blisko 370 tys. zł – na zaprojektowanie i wybudowanie w 2018 r. toru przeszkód dla kursantów” – podaje NIK.

Cały raport można przeczytać na oficjalnej stronie NIK.

Czytaj także:
Jażdżewski u Olejnik: Gdyby pani redaktor wystartowała w wyborach, to nikt by się nie zdziwił

Czytaj także

 8
 •  
  a ten przyglup winz trzyma na zdjeciu pepesze, jest czerwony jak rak po gotowaniu! Ha ha ha!
  •  
   za to ty pis,,gniety debil
   • Pan Doktor Banaś to ućiwy człowiek i cztsty! To nasz człowiek i od poczontku to muwiliśmy że jesteśmy za nim tylko PiSoski reżym niechciał go na stanowisko Nika ale my byliśmy uparci i zderminowani i sie udało! Jest z nami i walczy! Walczy o lepszy ten kraj i konstytucie!
    •  
     kto by sie spodzielwa?
     do przerwy
     maryjan ,, , ,pis ,d waci
     1 do O
     a ty karlonko zadzown do maryjana da ci zarobic na godziny
     • Żegnaj PiSie... wkrótce.