Europejski Bank Centralny podjął ważną decyzję. Powiększono także fundusz na zakupy w czasie pandemii

Europejski Bank Centralny podjął ważną decyzję. Powiększono także fundusz na zakupy w czasie pandemii

Euro
Euro / Źródło: Shutterstock / BurAnd
Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0, 0,25 oraz -0,5 proc.

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00, 0,25 oraz -0,50 proc. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc., oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – czytamy w komunikacie.

Fundusz na nadzwyczajne zakupy w czasie pandemii

Rada postanowiła także, że kwota na program nadzwyczajnych zakupów w czasie (PEPP) zostanie powiększona o 600 mld euro do łącznie 1350 mld euro, a horyzont czasowy dla zakupów w ramach PEPP zostanie wydłużony co najmniej do końca czerwca 2021 r.

Ponadto spłaty kapitału po okresie zapadalności papierów wartościowych kupowanych w ramach PEPP będą reinwestowane do końca 2022 r.

Do końca roku będą ponadto kontynuowane zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP), na kwotę 20 mld euro miesięcznie, oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli 120 mld euro, podano także w komunikacie.

„Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP będą w dalszym ciągu reinwestowane - w całości - jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak Rada Prezesów zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także