Już w 2019 roku spadły inwestycje zagraniczne w Polsce – o prawie 28 proc.

Już w 2019 roku spadły inwestycje zagraniczne w Polsce – o prawie 28 proc.

Adam Glapiński
Adam Glapiński / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne do Polski spadły o 27,9 proc. w porównaniu między 2019 a 2018 rokiem – wynika z danych NBP. Odpływ kapitału odnotowano wśród podmiotów zaangażowanych w działalność finansową oraz informacyjno-komunikacyjną.

Napływ netto z tytuł bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski wyniósł 41,67 mld zł 2019 r. wobec 57,77 mld zł w 2018 roku, tj. spadł o 27,9 proc. rok do roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

„W 2019 roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 41,7 mld zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 43,4 mld zł oraz napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (4,1 mld zł), przy jednoczesnym odpływie z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (-5,8 mld zł)” – czytamy w publikacji „Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2019 roku”.

W 2019 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (22,7 mld zł), a także handlu (6,6 mld zł, podał bank centralny. Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w działalność finansową (-1,5 mld zł) oraz działalnością związaną z informacją i komunikacją (-2 mld zł).

Udział reinwestowanych zysków w napływie netto skutkuje odzwierciedleniem w strukturze geograficznej napływu krajów odpowiadających za największe stany zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, m.in. Niemiec, Niderlandów i Luksemburga.

NBP o inwestycjach bezpośrednich w 2019 roku

„Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2019 roku osiągnęły wartość 87,6 mld zł. Dywidendy wyniosły 36 mld zł, reinwestowane zyski były na poziomie 43,4 mld zł, a dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) osiągnęły wartość 8,2 mld zł” – czytamy dalej.

W 2019 roku najwyższe dochody przypadły na inwestorów bezpośrednich z Niderlandów (22,1 mld zł), Niemiec (18,7 mld zł), Luksemburga (12,2 mld zł) i Francji (7,2 mld zł).

„W podziale geograficznym zagranicznych inwestorów utrzymuje się istotny udział inwestycji z krajów, w których są zarejestrowane podmioty specjalnego przeznaczenia wykorzystywane do inwestycji w Polsce, o czym świadczą stany zobowiązań odnotowane wobec inwestorów z Niderlandów (190,6 mld zł) i Luksemburga (112,7 mld zł). W czołówce inwestorów utrzymują się także kraje inwestujące bez pośredników takie jak Niemcy (166,8 mld zł) i Francja (78,7 mld zł)”. – czytamy w materiale.

Czytaj też:
Zmiany w zarządzie NBP. Dołącza wiceprezes PiS i doradczyni społeczna prezydenta

 0

Czytaj także