Adam Antoniak, starszy ekonomista Banku Pekao SA: Ostatni spokojny tydzień przed burzliwym wrześniem

Adam Antoniak, starszy ekonomista Banku Pekao SA: Ostatni spokojny tydzień przed burzliwym wrześniem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidywać, że ostatni wakacyjny tydzień upłynie spokojnie, w atmosferze wyczekiwania na to, co przyniesie wrzesień, kiedy nastąpi nagromadzenie ważnych wydarzeń politycznych oraz zapadną zapewne ważne decyzje banków centralnych.
Najbliższe dni będą nadal zdominowane przez spekulacje co do ruchów głównych banków centralnych. Już w przyszłym tygodniu (6 września) będzie miało miejsce posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a tydzień później (13 września) posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej (Fed). Inwestorzy oczekują, że na konferencji po posiedzeniu EBC prezes Mario Draghi zasygnalizuje, jakie działania może podjąć bank w zakresie interwencji na rynku papierów dłużnych peryferyjnych krajów strefy euro. W przypadku Fed spodziewane są informacje pozwalające ocenić prawdopodobieństwo uruchomienia kolejnej rundy skupu skarbowych papierów wartościowych w ramach polityki poluzowania ilościowego. Wszystko to będzie się odbywało w kontekście rosnącego ryzyka znaczącego spowolnienia gospodarki światowej i kryzysu zadłużeniowego w Europie. Nieco więcej światła na perspektywy polityki monetarnej banków centralnych może rzucić rozpoczynające się już w piątek doroczne sympozjum Fed, gdzie tradycyjnie przemówienia wygłoszą najważniejsi dla świata finansów decydenci. Na piątek zaplanowano wystąpienie szefa Fed Bena Bernankego oraz dyrektor zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde. Z kolei w sobotę przemówienie wygłosi prezes EBC Mario Draghi. Wrzesień to także powrót do Aten misji tzw. Trojki, czyli ekspertów Komisji Europejskiej (KE), MFW i EBC, którzy opracują raport będący dla polityków europejskich podstawą do podjęcia kluczowych dla przyszłości Grecji decyzji co do dalszej pomocy finansowej.

W związku z nagromadzeniem ważnych dla gospodarki światowej wydarzeń we wrześniu ostatni tydzień sierpnia powinien przebiegać pod znakiem stabilizacji na rynkach finansowych. Spodziewam się, że w najbliższych dniach inwestorzy wezmą głęboki oddech przed spodziewaną przejażdżką finansowym rollercoasterem w postaci podwyższonej zmienności cen aktywów we wrześniu. Nie należy się zatem spodziewać większego wpływu czynników globalnych na poziom kursu złotego, a aktywność rynku będzie nadal ograniczona. W tym kontekście rośnie rola wydarzeń krajowych, a zwłaszcza czwartkowej publikacji danych o tempie wzrostu gospodarczego w Polsce w Q2’12. Dynamika oraz struktura wzrostu PKB pozwolą ocenić, na ile silnie oraz którymi kanałami problemy strefy euro wpływają na koniunkturę gospodarczą w Polsce. Dane dostarczą także materiału analitycznego do oceny perspektyw krajowej gospodarki. Każdy odczyt powyżej 3 proc. r./r. będzie pozytywnie odebrany przez rynek i może spowodować, że euro/złoty będzie testował poziom 4,04. Wzrost gospodarczy na poziomie niższym niż 2,9 proc. r./r. stworzy z kolei warunki do wybicia euro/złoty górą z kanału 4,04?4,10. W przypadku odczytu w okolicach mediany prognoz rynkowych (2,9 proc. r./r.) euro/złoty powinien pozostać we wspomnianym przedziale do końca tygodnia.
 0

Czytaj także