Rząd przyjął nową strategię. Zyskać ma większość przedsiębiorców

Rząd przyjął nową strategię. Zyskać ma większość przedsiębiorców

Firma, praca, zespół
Firma, praca, zespół / Źródło: Fotolia / alotofpeople
Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jej projekt współtworzyły Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Komisja Europejska. Nowe rozporządzenie ma pomóc szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom.

Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 1 października, przyjęto Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, która powstała we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Komisją Europejską. Głównym celem rozporządzenia jest ułatwienie dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ma to nastąpić dzięki obniżeniu kosztów pozyskiwania kapitału.

Ponad 75 proc. PKB

Małe i średnie przedsiębiorstwa, według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiadają za około trzy czwarte polskiego PKB. Systemowe działania, które ma zamiar wprowadzić rząd, mają za zadanie podwyższenie poziomu oszczędności oraz edukować społeczeństwo w taki sposób, aby lepiej poruszało się ono na rynku kapitałowym, także w roli przedsiębiorców.

Lepszy i bardziej rozwinięty rynek kapitałowy ma także procentować poprzez większą ilość inwestorów zagranicznych, który będą zainteresowani zostawieniem swoich pieniędzy w Polsce. Tak zbudowany rynek, zdaniem rządu powinien być kluczowym elementem długoterminowej polityki gospodarczej państwa.

Czytaj także:
Rząd przyjął projekt nowego Prawa Zamówień Publicznych. Celem wzrost ilości firm przystępujących do przetargów

Opracował:
Źródło: KPRM

Czytaj także

 0