7 kapeluszy szefa firmy rodzinnej

7 kapeluszy szefa firmy rodzinnej

Właściciele biznesów rodzinnych spotkają się na VII Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych 16-17 marca 2020 r. w Poznaniu – www.kongresfi rmrodzinnych.pl
Właściciele biznesów rodzinnych spotkają się na VII Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych 16-17 marca 2020 r. w Poznaniu – www.kongresfi rmrodzinnych.pl / Źródło: Materiały prasowe
Metodyka „7 kapeluszy właściciela firmy rodzinnej” jest praktycznym i obrazowym narzędziem, które ma unaoczniać wyzwania i wspierać właściciela biznesu rodzinnego, odrywającego wiele ról w swojej organizacji.

Zarządzający firmą rodzinną myśli i działa jak: właściciel – przez pryzmat majątku i zwiększania jego wartości, zarządzający – podejmuje działania optymalizujące efektywność, kolega z pracy – angażujący się w codzienne wyzwania pracowników, rodzic – wprowadza swoje dzieci do rodzinnego biznesu, „czarodziej”, „stróż prawa i porządku” i „strażak”.

Godzenie tych ról jest wielką umiejętnością. Niekiedy role się nakładają i trzeba umieć skupić je w sobie i podjąć jedną decyzję. Moim zadaniem jako konsultanta biznesu rodzinnego jest wydobycie i usystematyzowanie tych ról menedżersko-właścicielskich, zbadanie ich autentyczności oraz połączenie ich z wartościami rodziny biznesowej.

Różne role, różne nakrycia głowy

Jako właściciel firmy rodzinnej dbasz o majątek swój i twojej rodziny – twoja rola pełna powagi i dostojeństwa jest jak niegdysiejszy cylinder, symbolizuje posiadanie. Myślisz o tym, jak chronić i pomnażać majątek. Perspektywa właściciela pomaga ci w myśleniu o rozwoju, inwestycjach, długookresowym działaniu.

Jesteś menedżerem, podejmujesz decyzje strategiczne, ale również operacyjne i taktyczne. Nosisz wówczas kapelusz kowbojski. Sprawność, operatywność, logistyka i przewidywanie

to cechy związane z tą rolą. Podejmujesz decyzję, planujesz, organizujesz.

Jesteś jednym z członków rodziny – mężem, tatą, bratem. Masz kolejną czapeczkę, o której czasem zapominasz. To bejsbolówka. Masz ją, gdy rozmawiasz z żoną o tym, że urlop przesuwasz po raz ostatni. Może też wtedy, gdy myślisz, jak sprawiedliwie podzielić firmę między dzieci.

Jesteś też blisko z niektórymi współpracownikami. Znasz ich rodziny, dzieci, nawet wnuki. Wspólnie rozmawiacie o problemach firmy, również poza nią. Na grillu firmowym, na integracyjnym wyjeździe. Dla nich często wkładasz kapelusz weekendowy, taki jak na spacer czy na grzyby albo do wędkowania.

Jesteś też innowatorem, wynalazcą i odkrywcą. Jesteś siłą napędową swojej firmy. Nosisz wówczas magiczną czapkę czarodzieja. Byłeś pomysłodawcą działalności firmy, a teraz jesteś pomysłodawcą zmian i usprawnień.

Administrujesz wszystkim sprawami – jesteś, stróżem prawa i porządku. Twoim kolejnym nakryciem głowy jest czapka agenta. Dbasz o sprawne procesy w firmie, ty rozstrzygasz spory.

Masz niezwykłe doświadczenie i wyczucie spraw. Potrafisz mitygować ryzyko i zarządzać kryzysami. Wtedy nakładasz hełm strażacki. Gasisz pożary, ratujesz z opresji. Dzięki twojej odwadze i natychmiastowej reakcji udało się przetrwać wiele sytuacji kryzysowych w firmie.

Odgrywasz niezwykle dużo ról. Masz wiele kapeluszy w swojej garderobie teatru życia. Żonglujesz nimi i doskonale sobie z tym radzisz! To wyjątkowa umiejętność, zarządzasz organizacją wyjątkową – firmą rodzinną!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami. Pomożemy ci uporządkować ten zestaw kapeluszy, abyś w swoich rolach wypadał jak najlepiej.


Dr Adrianna Lewandowska – doradca ds. strategii i sukcesji w rodzinach biznesowych, architekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych. Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Autorka modelu BELIEFS™, który rewolucjonizuje optykę dotychczasowego patrzenia na firmy rodzinne w Polsce. Indeks BELIEFS sprawdza gotowość właścicieli, ich rodzin, następców i firm na długowieczność – sukcesję wielopokoleniową.

Artykuł został opublikowany w 11/2020 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Czytaj także

 0