Grupa ORLEN inwestuje w energetykę wiatrową

Grupa ORLEN inwestuje w energetykę wiatrową

Farma wiatrowa w Przykonie
Farma wiatrowa w Przykonie / Źródło: Energa
Zgodnie ze strategią PKN ORLEN, nakierowaną na zwiększanie zaangażowania w energetykę nisko- i zeroemisyjną, Koncern w perspektywie najbliższych lat chce stać się jednym z najważniejszych producentów zielonej energii elektrycznej. Jednym z najważniejszych elementów tych planów są inwestycje w energetykę wiatrową – morską i lądową.

PKN ORLEN konsekwentnie przekształca się w koncern multienergetyczny, który ma się stać regionalnym liderem zielonej transformacji. W tym kontekście niezwykle istotnym posunięciem było przejęcie ENERGI przez Grupę ORLEN, przyspieszające realizację strategicznych celów obu podmiotów w obszarze nisko- i zeroemisyjnych mocy wytwórczych. W te plany koncernu wpisują się m.in. inwestycje w energetykę wiatrową, które podejmuje zarówno PKN ORLEN poprzez spółkę Baltic Power, jak i należąca do Grupy ORLEN od końca kwietnia br. ENERGA.

Energia z ENERGI

Wchodząca w skład Grupy ORLEN spółka ENERGA posiada w sumie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł i wciąż inwestuje w energetykę zeroemisyjną. W lipcu br. do tego zielonego portfolio Grupy ENERGA doszła jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Siłownia o mocy 31 MW powstała na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w woj. wielkopolskim. Dzięki tej inwestycji łączny udział odnawialnych źródeł energii w miksie wytwórczym Grupy ENERGA wzrósł do 39 proc., a wolumen energii wyprodukowanej z wiatru może przekroczyć 500 GWh w 2021 roku.

Udział OZE w wolumenie energii wytwarzanej przez tę grupę systematycznie się zwiększa. W ubiegłym roku wynosił ok. 38 proc. i był o 7 proc. wyższy niż w 2018 roku. Duże znaczenie dla tego wyniku miał wzrost produkcji z pięciu farm wiatrowych, które wygenerowały 447 GWh, czyli o 16 proc. więcej energii niż w 2018 r.. To jeden z najlepszych wyników w historii farm wiatrowych Grupy Energa. Tak wysoka ubiegłoroczna produkcja energii z wiatraków pozwoliła na uniknięcie emisji 364 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery, zapewniając przy tym prąd dla ok. 128 tys. gospodarstw domowych. Wraz z uruchomieniem inwestycji w Przykonie moc zainstalowana we wszystkich aktywach wiatrowych Grupy Energa wzrosła do 242 MW, a łączna średnia roczna produkcja do 495 GWh. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych w 2021 r. może ona przekroczyć 500 GWh.

Sama inwestycja w Przykonie składa się z dziewięciu turbin o mocy 3,45 MW, a jej roczna produkcja jest szacowana na ok. 75 GWh. Wyprodukowana energia będzie w stanie zasilić ok. 30 tys. gospodarstw domowych. Na początku tego roku Grupa Energa wygrała aukcję na dostarczenie 1,2 mln MWh w perspektywie roku 2034, co oznacza, że wytwarzana w Przykonie zielona energia trafia już na rynek komercyjny.

Wiatraki w nowej siłowni wiatrowej należą do najwyższych w Polsce. Ich wysokość do piasty turbiny wynosi 117 m, a długość łopat ‒ 63 m. Wraz z farmą zbudowano także niezbędną infrastrukturę, w tym linie kablowe średniego napięcia długości ok. 11 km, łączące wiatraki z Głównym Punktem Zasilającym Żuki oraz linie światłowodowe.

Wiatr od morza

Jak zapewniają przedstawiciele PKN ORLEN, doświadczenie zdobyte podczas budowy farmy wiatrowej w Przykonie jest również bardzo istotne w kontekście planowanego przez Grupę ORLEN projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej Koncern prowadzi poprzez spółkę celową Baltic Power, która posiada koncesję na budowę elektrowni wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Prace nad tym projektem posuwają się w szybkim tempie. PKN ORLEN zakończył już badania środowiskowe na obszarze farmy i złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dokumentację z wnioskiem o wydanie pozwolenia środowiskowego, które otworzy drogę do uzyskania pozwolenia na budowę farmy. Wykonano również wstępne badania geotechniczne dna morskiego, a także badania wietrzności na Bałtyku. Uzyskane dane posłużą m.in. do opracowania wstępnej koncepcji technicznej farmy. Koncern posiada warunki przyłączenia farmy do sieci i do końca roku zamierza wybrać partnera branżowego i doradcę technicznego do realizacji inwestycji.

Realizacja projektu morskiej farmy wiatrowej to kluczowa inwestycja nie tylko w kontekście strategii PKN ORLEN, zakładającej rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, ale także w procesie transformacji polskiej energetyki. Blisko 1,2 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku wraz z planowanymi przez Koncern inwestycjami w aktywa gazowe trwale zmieni miks energetyczny w Polsce, zapewniając stabilność dostaw przy znaczącej redukcji emisji.

Wiatr już dziś jest największym źródłem energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce z OZE. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych z 1 sierpnia br. moc zainstalowana farm wiatrowych w kraju wynosi 6,25 GW, co stanowi ok. 65 proc. mocy zainstalowanej z OZE ogółem.

Czytaj też:
PKN ORLEN inwestuje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania
Czytaj też:
ORLEN Projekt i ENERGA Invest w zakresie energetyki niskoemisyjnej

Źródło: PKN ORLEN
 0

Czytaj także