Dariusz Winek, główny ekonomista Banku BGŻ: Uwaga skupiona na Azji i niemieckim trybunale konstytucyjnym

Dariusz Winek, główny ekonomista Banku BGŻ: Uwaga skupiona na Azji i niemieckim trybunale konstytucyjnym

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nocne dane z Japonii i Chin zdeterminują nastroje na otwarciu handlu w poniedziałek. W Japonii chodzi o zamówienia na dobra trwałego użytkowania oraz saldo obrotów bieżących, a w Chinach o dane o inflacji CPI i PPI. Mają one o tyle istotne znaczenie, że w przypadku Japonii rosną oczekiwania co do kolejnej fali ilościowego luzowania polityki pieniężnej, do którego może dojść już w czwartek.
Ma ona polegać na wydłużeniu zapadalności zakupywanych przez Bank Japonii obligacji rządowych z 3 do 5 lat. Z kolei w przypadku Chin oczekiwany spadek inflacji ma stanowić swoiste uzasadnienie ex post nieoczekiwanej przez rynki decyzji o obniżce stóp procentowych w ubiegły czwartek. Inflacja w Chinach obecnie szybko spada, głównie za sprawą cen żywności. Z kolei słabnąca koniunktura przyczynia się do spadku depozytów, co pogarsza sytuację płynnościową sektora bankowego. Dlatego wydaje się bardzo prawdopodobne, że jeszcze w lipcu dojdzie do kolejnej obniżki stopy rezerw obowiązkowych. W przypadku stóp referencyjnych dla kredytów po obniżce w czerwcu i lipcu obecnie oczekiwana jest przerwa w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Przy czym dla dalszych działań Ludowego Banku Chin ważne będą piątkowe dane o wzroście PKB w II kwartale.
Na początku tygodnia uwagę inwestorów ponownie skupi rozwój sytuacji w strefie euro. Poniedziałkowe posiedzenie eurogrupy oraz wtorkowe Ecofinu powinny przynieść kolejne posunięcia w kwestii wypracowywania szczegółów w zakresie deklaracji podjętych na czerwcowym szczycie przywódców unijnych. Kluczowe robocze tematy to wypracowywanie koncepcji ujednoliconego nadzoru bankowego w strefie euro czy dyskusja nad umową dookreślającą zasady dokapitalizowania hiszpańskich banków.
9 lipca to też teoretyczna data rozpoczęcia działalności przez Europejski Mechanizm Stabilizacji (ESM). Jednak wobec niewyjaśnionej kwestii zgodności jego statutu z niemiecką konstytucją prawomocne wejście w życie opóźni się co najmniej do 10 lipca. We wtorek właśnie niemiecki trybunał konstytucyjny zdecyduje, czy przyznać tymczasowy nakaz sądowy wstrzymujący ratyfikację paktu fiskalnego oraz przepisów regulujących działanie ESM.
W tym tygodniu dla rynków finansowych ważny też będzie protokół z czerwcowego posiedzenia FED przybliżający powody pogorszenia opinii władz monetarnych odnośnie do perspektyw dla gospodarki amerykańskiej. W Polsce zaś na piątek zaplanowana jest publikacja danych o inflacji w czerwcu. W sierpniu nie ma jednak decyzyjnego posiedzenia RPP, a do września poznamy jeszcze dane o inflacji za lipiec, więc dopiero te dwa odczyty będą stanowiły przesłankę do działań Rady. Przy czym na poniedziałek rano zapowiedziana jest publikacja raportu o inflacji zawierającego szczegóły odnośnie do projekcji inflacyjnej NBP.
Na rynku walutowym kurs euro/dolar podlegał silnemu spadkowi w czwartek i piątek. Do 10 lipca trudno o przełamanie tej tendencji, jednak jeśli niemiecki trybunał konstytucyjny odrzuci wniosek o zawieszenie ratyfikacji traktatów, to jest szansa na ponowną aprecjację euro. W przeciwnym razie należy liczyć się z kolejną falą spadku wartości wspólnej waluty. W konsekwencji w krótkim terminie złoty może odrobić piątkowe straty, jedynie gdy obniży się niepewność co do rozwoju sytuacji w strefie euro. Podobnie wygląda sytuacja w zakresie wycen krajowych obligacji. Ewentualny ponowny spadek rentowności jest uwarunkowany wzrostem optymizmu w strefie euro.
 0

Czytaj także