Prezes Zarządu Carrefour Polska na Forum Ekonomicznym w Krynicy