Forum Ekonomiczne w Krynicy. Artur Resmer o inwestycjach PKP Intercity