Plik JPK – jak zadbać o jego prawidłowość?
Artykuł sponsorowany

Plik JPK – jak zadbać o jego prawidłowość?

Dodano:   /  Zmieniono: 8
Podatki
Podatki
Niecałe 4 miesiące temu, bo 1 lipca br. weszły w życie nowe przepisy kontroli podatników. JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny (Standard Audit File) pozwala organom podatkowym przeprowadzić elektroniczną kontrolę skarbową. Kogo dotyczy obowiązek składania JPK? Jakie są korzyści z wdrożenia elektronicznych kontroli skarbowych oraz czy firma generująca JPK może być uznana za bardziej wiarygodną?

13 maja 2016 została przyjęta przez Sejm nowelizacja Ordynacji podatkowej, a przez Senat – 6 dni później. Oznacza to, że doszło do dwóch istotnych zmian w prawie podatkowym, które całkowicie zrewolucjonizowały działanie firm, jak i biur rachunkowych. Pierwszą z nich jest obowiązkowe raportowanie jednej ze struktur kontrolnych (JPK_VAT). Co ważne, zmiana ta dotyczy wszystkich firm, zarówno mikro przedsiębiorców, średnich podmiotów, jak i dużych korporacji. Większe przedsiębiorstwa już od 1 lipca 2016 muszą generować plik JPK oraz dostarczać wraz z deklaracją vatowską do 25 dnia każdego miesiąca.

Drugą zmianą w prawie podatkowym jest objęcie tym samym obowiązkiem firm z sektora MSP, dla których konieczność elektronicznego raportowania VAT za pomocą pliku JPK wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017. Oznacza to, że małe i średnie firmy również będą musiały od tego dnia generować Jednolity Plik Kontrolny. Plik JPK na razie będzie dotyczył tylko jednej struktury - VAT_JPK – jednakże warto wziąć pod uwagę, że większość dostępnych na rynku oprogramowań generuje JPK ze wszystkich struktur.

Nowe przepisy, które wprowadzają Jednolity Plik Kontrolny do Ordynacji podatkowej zakładają także, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z okresu przejściowego, trwającego od 1 lipca 2016 do 1 lipca 2018. Dzięki temu, w przypadku, gdy organ kontrolny zażąda od podatnika pliku JPK, przedsiębiorca może odmówić złożenia takiego raportu.

Organy podatkowe mogą żądać Jednolitego Pliku Kontrolnego w następujących przypadkach:

  • w ramach postępowania podatkowego (art. 193a § 1)
  • w ramach kontroli podatkowej (art. 287 § 1 pkt 3) oraz kontrahentów podatnika w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową (art. 274c § 1 pkt 2)
  • w ramach czynności sprawdzających (art. 280 w związku z art. 193a)
  • w ramach postępowania kontrolnego i kontroli krzyżowej (art. 31 ustawy o kontroli skarbowej)

Korzyści płynące z wprowadzenia elektronicznej kontroli skarbowej

Powodów wprowadzenia JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego – było wiele, jednakże jednym z głównych czynników była chęć skrócenia czasu trwania kontroli skarbowej oraz zmniejszenia jej uciążliwości. E-kontrole skarbowe mają przebiegać znacznie szybciej, niż wizyty urzędników w biurze, trwające wiele godzin. Ponadto, dzięki elektronicznej kontroli urzędnicy są w stanie znacznie szybciej wykryć nieprawidłowości, takie jak: wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania. Plik JPK wprowadzono także dlatego, że coraz częściej dochodziło do przestępstw karuzelowych czy przerzucania dochodów do rajów podatkowych.

Dodatkowym atutem wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest możliwość wglądu w informacje dotyczące kondycji finansowej firmy oraz jej bieżącej analizy. Firmy, które generują plik JPK oraz regularnie go przesyłają, uznawane są przez organy podatkowe za bardziej wiarygodne, gdyż nie ukrywają żadnych informacji finansowych.

Sankcje za niewdrożenie Standard Audit File (JPK)

W związku z niewdrożeniem pliku Standard Audit File bądź jego nieprzekazaniem właściwym organom, nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej nie wprowadza specjalnych sankcji na podatnika. Jednakże, odpowiedzialność podatników może podlegać pod aktualnie obowiązujące regulacje, które wyglądają następująco:

  • kara porządkowa (w 2016 r. maksymalnie wynosi do 2800 zł)
  • kara grzywny (maksymalna wysokość w 2016 r. wynosi 17 769 600 zł) – przyznawana np. w przypadku uznania, że podatnik utrudnia wykonanie kontroli podatkowej, w przypadku przesłania rejestru z opóźnieniem bądź gdy w złożonym pliku JPK podane są fałszywe informacje

Jednolity Plik Kontrolny – kiedy jest przygotowany prawidłowo?

Warto podkreślić, że obowiązek dostarczenia rzetelnych danych zawartych w pliku Standard Audit File zawsze ciąży na podatniku i jego kontrahencie. Znacznym ułatwieniem podczas przygotowywania prawidłowego Jednolitego Pliku Kontrolnego jest oprogramowanie, które nie tylko weryfikuje poprawność danych, ale również analizuje sprzedaż oraz informacje finansowe, a także podpowiada, przy których danych i transakcjach mogą pojawić się ewentualne wątpliwości ze strony urzędu skarbowego. Za przykład może posłużyć łatwa w obsłudze platforma Sage e-Audytor, która na tą chwilę jest pierwszym rozwiązaniem oferującym pomoc podczas weryfikacji Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jak się okazuje, przygotowanie plików JPK przy użyciu wielu programów może być bardzo proste, jednakże sprawdzenie jego zawartości merytorycznej przed wysłaniem organom kontrolnym, może stanowić nie lada problem. Pliki JPK generowane są w formacie .XML, czyli są po prostu nieczytelne dla każdego z nas.Sage e-Audytor jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że umożliwia sprawdzenie pliku, a tym samym identyfikację błędów i obszarów ryzyka podatkowego. Dodatkowym plusem jest możliwość bezpłatnego, jednorazowego zweryfikowania pliku JPK (każdej struktury). Jak przebiega proces weryfikacji Standard Audit File for tax, pokazuje niniejsze wideo.

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to zmiany w biurach księgowych oraz firmach świadczących doradztwo finansowe na rzecz przedsiębiorców

Nowe prawo wymaga zmian, nie tylko wewnątrz w firmie, ale również w biurach rachunkowych oraz innych przedsiębiorstwach. Chcąc zapewnić najwyższą jakość usług oraz bezpieczeństwo podczas e-kontroli skarbowych, firmy zajmujące się księgowością muszą koniecznie wdrożyć narzędzia umożliwiające im nie tylko przygotowanie pliku JPK, ale również jego sprawdzenie.

Z rozwiązania Sage e-Audytor korzysta m.in. firma INTER-TEAM Sp. z o.o. – dystrybutor części samochodowych, a także MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców potwierdzając, że platforma daje pewność oraz poczucie bezpieczeństwa w przypadku ewentualnej e-kontroli skarbowej.

Więcej informacji na temat pliku JPK

Gdy tylko wprowadzono zmiany w ustawie, do Ministerstwa Finansów zaczęły napływać dziesiątki pytań związanych z elektroniczną kontrolą skarbową. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest to zmiana, która ingeruje w wiele procesów biznesowych – od prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez zarządzanie dokumentami w przedsiębiorstwie, kończąc na licznych zmianach w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie firmą. Wiele odpowiedzi można znaleźć na stronie Ministerstwa.

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK.pdf

Warto również zwrócić uwagę na ogólnopolską infolinię dotyczącą plików JPK. Dzwoniąc pod nr 22 417 93 01, każdy może uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem Jednolitych Plików Kontrolnych, ich poprawnością czy elektroniczną kontrolą skarbową. Na wszelkie pytania odpowiedzą specjaliści z firmy Sage.

Obowiązkowe, miesięczne raporty ze struktury VAT_JPK to dopiero początek wdrażania elektronicznych kontroli skarbowych. W ciągu najbliższych lat, sektor MSP zostanie całkowicie objęty elektronicznym raportowaniem informacji o przedsiębiorstwie. Warto zatem już teraz odpowiednio przygotować się do nowych reguł podatkowych, tak, aby dane były zawsze dokładnie sprawdzone i przeanalizowane przed wysłaniem ich do właściwego urzędu skarbowego.

 8

Czytaj także