Założenia polityki pieniężnej. Wzrost PKB w 2018 r. nieco niższy niż w tym roku

Założenia polityki pieniężnej. Wzrost PKB w 2018 r. nieco niższy niż w tym roku

Wskaźniki ekonomiczne
Wskaźniki ekonomiczne / Źródło: Fotolia / fot. mizgar_21904
Wzrost gospodarczy w 2018 r. pozostanie stabilny, choć nieco niższy niż w 2017 r., podano w „Założeniach polityki pieniężnej na rok 2018”, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie tempo wzrostu inwestycji powinno w 2018 r. być szybsze niż w tym roku.

– Prognozy na 2018 r. wskazują na utrzymanie się stabilnego – choć nieco niższego niż w 2017 r. - wzrostu PKB. Z jednej strony oczekiwana jest wyższa niż w 2017 r. dynamika inwestycji, głównie ze względu na zwiększony napływ środków z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Wzrostowi inwestycji będzie również sprzyjał rosnący popyt, przy coraz większym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w gospodarce, a także korzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstw i duża dostępność kredytu – czytamy w dokumencie.

– Z drugiej strony wzrost konsumpcji prawdopodobnie spowolni na skutek wygasania statystycznych efektów wypłat świadczeń wychowawczych na dynamikę popytu konsumpcyjnego. Mimo to dynamika konsumpcji prawdopodobnie pozostanie stosunkowo wysoka ze względu na bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, w tym oczekiwany dalszy wzrost płac, a także korzystne nastroje konsumentów – czytamy dalej.

W I połowie 2017 r. większość wskaźników kształtowała się na poziomach wskazujących na brak wyraźnych nierównowag makroekonomicznych. „Na podstawie dostępnych prognoz można oczekiwać, że również w 2018 r. w polskiej gospodarce nie wystąpią istotne nierównowagi - ani zewnętrzne, ani wewnętrzne” – wskazano także.

Bank centralny zwrócił jednocześnie uwagę, że w Polsce utrzymuje się niepewność dotycząca skali oczekiwanego wzrostu dynamiki inwestycji. „Czynnikiem ryzyka jest również siła przełożenia się ożywienia na rynku pracy na inflację, zwłaszcza w kontekście obserwowanych tendencji migracyjnych i zmian w strukturze demograficznej ludności, które oddziałują na kształtowanie się podaży pracy” – czytamy w „Założeniach…”.

Kilka dni temu wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że wzrost gospodarczy będzie najprawdopodobniej wyższy w br. niż zapisane w tegorocznym budżecie 3,6 proc. i może oscylować wokół 4 proc.. Wcześniej w tym miesiącu Moody's Investors Service podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,3 proc. z 3,2 proc., a przedstawiciele S&P Global Ratings wstrzymali się z aktualizacją prognozy dotyczącej PKB Polski do przeglądu ratingu zaplanowanego na 20 października, podkreślając jednocześnie, że istnieje presja na podwyższenie tej prognozy.

Według lipcowej projekcji NBP, wzrost PKB przyspieszy do 4 proc. w tym roku (z 2,7 proc. w ub.r.), a następnie spowolni do 3,5 proc. w 2018 r. i do 3,3 proc. w 2019 r. Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez NBP wśród 23 analityków w okresie czerwcie-lipiec br., zakłada wzrost na poziomie 3,8 proc. w 2017 r. i 3,7 proc. w 2018 r. oraz 3,4 proc. w 2019 r.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także