GetBack na celowniku inwestorów
Materiał partnera

GetBack na celowniku inwestorów

GetBack otrzymał deklaracje od grupy inwestorów z Izraela i USA zainteresowanych objęciem jego akcji.

W połowie marca zarząd GetBack podał do wiadomości w oficjalnym komunikacie, że akcjami spółki interesują się inwestorzy z Izraela i USA, dokładniej: Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund. To podmioty operujące na rynkach międzynarodowych, rozważające zwiększenie swojej obecności na polskim rynku.

– Jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem akcjonariatu o kolejnych inwestorów z długoterminową perspektywą inwestycyjną, dlatego cieszy nas uwaga podmiotów dotąd mało aktywnych w naszym kraju. W nadchodzących dniach planujemy szereg kolejnych spotkań z inwestorami w Izraelu oraz USA, aby poszerzyć grupę zainteresowanych inwestycją w spółkę – mówi Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack.

Podwyższenie kapitału

Deklaracje wpisują się w bieżące potrzeby GetBacka, który 2 marca poinformował, że rozpoczyna przegląd potencjalnych opcji strategicznych. A to oznacza, że rozważy m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego. Dlatego zamierza się zwrócić do akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału w dwóch transzach – poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19.999.999 akcji i nie więcej niż 50.000.000 akcji. Pierwsza byłaby przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie ma stanowić mniej niż 20 proc. akcji, co nie wymagałoby sporządzenia prospektu emisyjnego. Natomiast akcje wyemitowane w drugiej transzy zostałyby dopuszczone do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego i zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. Oba etapy zakładają prawo pierwszeństwa w objęciu akcji dla aktualnych akcjonariuszy posiadających co najmniej pół procenta akcji spółki.

– Głównym celem pozyskania kapitału jest dalsze umacnianie pozycji lidera w Polsce. Chcemy to osiągnąć poprzez efektywne wykorzystanie korzystnych możliwości inwestycyjnych w portfele wierzytelności lepszej jakości, a także wzrost rentowności dzięki obniżeniu kosztów finansowaniu, w szczególności dzięki zagranicznym źródłom finansowania dłużnego. Zaproponowane rozwiązanie stwarza idealną platformę do znacznego wsparcia modelu biznesowego spółki przez istotne zwiększenie zaangażowania w naszym akcjonariacie długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych – tłumaczy Konrad Kąkolewski.

GetBack SA powstała w lutym 2012 roku i jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. Od 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna na rynku rumuńskim, a od 2017 r. – hiszpańskim i bułgarskim. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto grupy wzrosły prawie dwukrotnie, do 538 mln zł, w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku był o 45,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Autor: Marta Szuma

Czytaj także

 0