S&P Global Ratings podwyższa rating Polski do poziomu A-

S&P Global Ratings podwyższa rating Polski do poziomu A-

Teresa Czerwińska
Teresa Czerwińska / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła rating Polski do poziomu A-. Komunikat w tej sprawie wydało Ministerstwo Finansów..

12 października 2018 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings (S&P) ogłosiła decyzję o podwyższeniu oceny ratingowej Polski do poziomu A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Ocena ratingowa dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej pozostała na poziomie A-2. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Podniesienie ratingu przez S&P to efekt bardzo dobrych wyników osiąganych przez konkurencyjną, zdywersyfikowaną i zbilansowaną polską gospodarkę oraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej rządu, której wynikiem jest wyjątkowo korzystna sytuacja budżetowa. Dalszej poprawie uległa też pozycja międzynarodowa Polski (bilans płatniczy), co znalazło odzwierciedlenie w podwyższonej ocenie w podkryterium „external assessment”.

Szybszy wzrost gospodarczy i niższy deficyt

– Z dużą satysfakcją przyjmujemy decyzję agencji S&P o podwyższeniu ratingu naszego kraju. Mogliśmy się spodziewać takiej decyzji, szczególnie po kwietniowej zmianie perspektywy ratingowej na pozytywną. Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej Polski potwierdza słuszność naszych działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Mamy szybszy od oczekiwań, zrównoważony wzrost gospodarczy i niższy niż prognozowano deficyt – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

– Cieszy to, że są doceniane nasze wysiłki w zakresie polityki fiskalnej. Od początku nasz rząd był zdeterminowany, aby uszczelnić system podatkowy i zreformować administrację podatkową, co przynosi obecnie wymierne korzyści – podkreśliła minister Czerwińska.

Analitycy agencji pozytywnie wypowiadają się także nt. perspektyw rozwojowych Polski. Zwracają uwagę na silne przyspieszenie inwestycji w największych przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym. Zauważają też, że rząd skutecznie reaguje na długoterminowe zagrożenia, takie jak zmiany demograficzne, m.in. wprowadzając Pracownicze Plany Kapitałowe.

Perspektywy ratingu

Według S&P dalsze podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym. Rating może zostać podniesiony także w przypadku, gdy nowo wprowadzane Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększą prywatne oszczędności, redukując tym samym przyszłe zobowiązania Polski, które mogą pojawić się w związku z sytuacją demograficzną i malejącą liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto, co będzie sygnałem pogarszającej się konkurencyjności.

Czytaj też:
Fitch podwyższa prognozy wzrostu PKB Polski

Źródło: Ministerstwo Finansów
 5
 • Syjon podwyższa rating Polski po to tylko żeby ich marionetki utrzymały się przy władzy. Inna ekipa może dla nich nie być aż tak życzliwa. Czy rozumiecie teraz dlaczego, żeby mieć Polski rząd, należy głosować na niezależnych kandydatów a nie z partii?
  • Ta sama agencja za premierowania Szydło obniżyła rating o jedno oczko,teraz za Morawieckiego podwyższyła o jedno oczko.Więc wyszło na zero.Zresztą rówież ta sama agencja S&P podwyższyła rating Grecji do A- na 3 miesiące przed jej krachem finansowym. Dlatego nie ma się czym ekscytować.
   • olek nadal

    nie w tą kałużę pierdykneło fornalu.
    • Spłata długu za ustawę o IPN

     Czytaj także