Coraz lepsze paliwa na stacjach

Coraz lepsze paliwa na stacjach

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na polskich stacjach benzynowych poprawia się jakość sprzedawanych paliw. W 2006 r. stwierdzono mniej przypadków "psucia" paliwa niż rok wcześniej - poinformowali przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W materiałach prasowych UOKiK poinformował, że w ub.r. nieco ponad 2 proc. zbadanych stacji sprzedawało benzynę lub olej napędowy złej jakości - trzykrotnie mniej niż w 2005 roku.

Inspekcja Handlowa (IH), która podlega UOKIK, sprawdza jakość paliw sprzedawanych na stacjach w dwóch różnych systemach: europejskim, gdzie stacje do badania są wybierane losowo i krajowym, gdzie stacje są sprawdzane na podstawie sygnałów np. od klientów.

W systemie europejskim dane z badanych stacji są przekazywane Komisji Europejskiej. W tym systemie w ub.r. prawie 2,4 proc. zbadanego paliwa nie spełniało wymogów jakościowych, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 6 proc.

Poprawiła się jakość oferowanego na stacjach oleju napędowego - kryteriów nie spełniało zaledwie 1,3 proc. próbek (w 2005 roku prawie 8 proc.). Poprawiła się także jakość benzyny - normom nie odpowiadało 2,8 proc. pobranych próbek (w roku 2005 - 5 proc.).

W drugim systemie, krajowym, IH sprawdza stacje na podstawie sygnałów płynących z rynku (np. od kierowców). Również badanie prowadzone w tym systemie pokazuje poprawę w stosunku do roku 2005.

W roku 2006 zakwestionowano 6,79 proc. próbek oleju napędowego i 4,1 proc. próbek benzyny - w roku 2005 było to 18,02 proc. dla oleju napędowego i 9,16 proc. dla benzyny.

IH (w systemie krajowym) sprawdziła również hurtownie. Wymogów jakościowych nie spełniało 8 proc. próbek w przypadku oleju napędowego (rok wcześniej było to 9,33 proc.) i 2,32 proc. próbek benzyny (rok wcześniej było to 9,84 proc.).

Wśród paliw oferowanych na stacjach najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych (w obu systemach łącznie) odnotowano w województwie pomorskim (9,31 proc.) i łódzkim (8,83 proc.), a najmniej w małopolskim (1,66 proc.) i świętokrzyskim (2,11 proc.).

Prezes UOKiK Cezary Banasiński powiedział, że obecnie kontrola IH nie dotyczy gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG). Ustawa pozwala na takie badania, ale nie są one prowadzone między innymi z powodu braku aktów wykonawczych. Jego zdaniem, pierwsze takie badania będą możliwe najwcześniej w połowie roku.

pap, ss

Czytaj także

 0