W jaki sposób zadbać o płynność finansową w małej firmie?
Artykuł sponsorowany

W jaki sposób zadbać o płynność finansową w małej firmie?

Rachunki
Rachunki / Źródło: Materiały prasowe
Płynność jest dla małej firmy tym, czym zdrowie dla człowieka. Można mieć dobre pomysły i dalekosiężne plany, ale bez zabezpieczenia płynności, nie uda się ich zrealizować.

Jak więc o nią zadbać i czym w ogóle jest płynność w firmie? Najogólniej rzecz ujmując, za płynne uznawane są składniki majątku, które są łatwo zbywalne (np. zapasy), albo już zostały sprzedane i czekają na zapłatę(należności)oraz oczywiście sama gotówka w kasie firmy. Przyjmuje się, że w bilansie zdrowej firmy posiadane zasoby pieniężne powinny pokrywać 20 proc. krótkoterminowych zobowiązań(np. podatki, wynagrodzenia, rat kredytowe czy leasingowe itd.), przy czym wartość krótkoterminowych zobowiązań ocenia się z 12 miesięcznym wyprzedzeniem. Innymi słowy, gotówka powinna wystarczyć na nieco ponad dwa miesiące funkcjonowania firmy, przy założeniu, że w tym czasie nie trafią do niej żadne wpływy.Dbanie o właściwą płynność wymaga odpowiedzialnego zarządzania zapasami, należnościami(przez ich monitoring) oraz planowania firmowego budżetu. Płynność gotówkową w firmie można wspomagać na kilka sposobów.

Najbardziej oczywistym jest uzyskanie kredytów – kupieckich wśród dostawców oraz obrotowych w banku. Ich uzyskanie nie zawsze jest możliwe i zależy od sytuacji każdej firmy z osobna (jej stażu na rynku, współpracy z danym dostawcą), a także od bieżącej zdolności kredytowej. Ten ostatni warunek oznacza, że banki ustalając limity kredytowe zawsze biorą pod uwagę dane z przeszłości, co może być problemem, gdy liczy się zaopatrzenie w płynność przedsiębiorstwo, które szybko się rozwija. Dodatkowo banki oczekują zabezpieczeń i ustalają limit kredytowy na poziomie kilkudziesięciu procent wartości zabezpieczenia (np. hipoteki).Dlatego współpraca z bankami – choć co do zasady można uznać ją za najtańsze źródło pozyskiwania finansowania zewnętrznego – nie dla każdego przedsiębiorcy będzie tak samo wygodna.

Od początku wieku, a w ostatnich latach szczególnie szybko, rośnie w Polsce zainteresowanie przedsiębiorców usługami faktoringowymi. Według danych prezentowanych przez Polski Związek Faktorów liczba firm korzystających z usług firm faktoringowych podwoiła się tylko w latach 2016-2018, a obroty faktorów w 2018 r. zbliżyły się do 243 mld zł, co oznacza ich podwojenie od 2014 r. Usługa faktoringu polega na cesji faktury, czyli należności faktorowi (firmie faktoringowej). Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy np. 80 proc. należności(zwykle jest to 80-90 proc.), a następnie czeka na przelew od właściwego kontrahenta. Ceną tej współpracy jest prowizja za jej rozpoczęcie, oprocentowanie środków w czasie, w którym zostały one wypłacone przedsiębiorcy, a nie nastąpiła jeszcze zapłata faktury przez kontrahenta oraz prowizja operacyjna, także liczona za okres między wypłatą zaliczki, a otrzymaniem środków przez faktora. Jest to narzędzie cenione przede wszystkim przez firmy produkcyjne i dystrybucyjne (łącznie 81,6 proc. klientów firm faktoringowych) i pozwala na uwolnienie gotówki z wystawionych faktur, bez tracenia czasu na ich faktyczną zapłatę. Zabezpieczeniem jest cesja faktur i czasem weksel in blanco. Przy faktoringu niepełnym przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że jeśli jego kontrahent nie zapłaci faktury, o zwrot środków zwróci się firma faktoringowa. Tej nieprzyjemnej sytuacji z powodu niezapłaconej faktury można uniknąć, wykupując dodatkowe ubezpieczenie, ale wszystkie te koszty razem mogą sięgać kilkudziesięciu procent w skali roku, warto więc je porządnie skalkulować i zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe.

Jak wspomniano na początku, dbanie o płynność w firmie wymaga właściwego zarządzania krótkoterminowymi składnikami majątku, a przede wszystkim należnościami.To właściwy monitoring płatności, w tym reagowanie na niezapłacone faktury i podejmowanie działań w celu odzyskiwania pieniędzy, jest kluczem do uniknięcia zatorów płatniczych, tak niebezpiecznych dla każdej firmy. Jednym ze sposobów zarządzania należnościami jest kontrolowanie terminowego ich opłacania przez kontrahentów. Dobrym sposobem dyscyplinowania dłużników jest zlecenie windykacji niezapłaconych faktur wyspecjalizowanej firmie. Od niedawna taką usługę prowadzi stworzony przez BEST S.A. – jedną z największych i najstarszych firm windykacyjnych w Polsce – system Payhelp. W prosty sposób można zgłosić w nim nie opłaconą w terminie fakturę, a Payhelp podejmuje się przeprowadzenia działań windykacyjnych: od polubownych (monitu, negocjacje), a w razie konieczności aż do uzyskania sądowego nakazu zapłaty włącznie. Koszt usługi jest z góry znany i oszacowano go na 8-5-8 proc.wartości faktury, w zależności od jej wysokości. Usługa przeznaczona jest przede wszystkim dla mikroprzedsiębiorców.

Źródło: Payhelp
 2
  • Takim dyskretnym sposobem na zatory płatnicze jest faktoring. Choć mało jest tak dobrych firm, które go udzielają - ja znam Bibby Financial Services jedynie
    •  
      Wezwanie do zapłaty, wyrok i komornik. Zlecanie komuś, aby zadzwonił do dłużnika to strata czasu i pieniędzy.

      Czytaj także