Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy. Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy. Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi , dotyczącej konieczności wprowadzenia – w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się – dodatku solidarnościowego oraz podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Kto będzie mógł dostać dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy ma by c świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego ma być posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Andrzej Duda proponuje, by wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane były w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona ma podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy ma nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

Większy zasiłek dla bezrobotnych

W prezydenckim projekcie proponuje się podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku planowane jest od dnia 1 września 2020 r.

Prezydent wyraził nadzieję na poparcie inicjatywy przez wszystkie środowiska polityczne i sprawny przebieg prac w Sejmie i Senacie.

Czytaj też:
Najnowszy sondaż prezydencki. Duda z dużą przewagą nad Trzaskowskim

 0

Czytaj także