Wojsko sprzedaje sprzęt. Tanio można kupić motorówki, ciężarówki i żurawia

Wojsko sprzedaje sprzęt. Tanio można kupić motorówki, ciężarówki i żurawia

Sprzęt, który sprzedaje AMW
Sprzęt, który sprzedaje AMW / Źródło: AMW
Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż sprzętu. W ofercie: ciężarówki i motorówki, opony i silniki. Jest też żuraw i koparka.

Ceny, jak to w wojsku, umiarkowane. Np. łódź Sportis MC-4500 z silnikiem o mocy 30 kW, o ładowności 800 kg i długości 4,45 m dla 6 osób z przyczepą, kosztuje 10 tys. zł. Jest parę uszkodzeń przyczepy (zużyty układ jezdny i uszkodzona wyciągarka), ale można naprawić.

Poza tym w ofercie inne łodzie motorowe, żuraw, auta ciężarowe i terenowe, pojazdy specjalistyczne, mobilny szpital, żuraw, opony, koparka i wózki techniczne.

Jak zawsze w przypadku wyprzedaży w Agencji Mienia Wojskowego sprzedaż prowadzona jest na przetargach. Trzeba się stawić osobiście i licytować, licząc na to, że nie zostanie się przebitym.

Agencja Mienia Wojskowego. Oferty przetargów

W drugiej połowie października sprzedaż prowadzona jest w następujących oddziałach Agencji Mienia Wojskowego:

  • AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, 22 października 2020 r., godz. 12:00
  • AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, 23 października 2020 r., godz. 10:00
  • AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39, 29 października 2020 r., godz. 11:30

Ważne. Jeśli chce się wziąć udział w przetargu trzeba wpłacić wadium w wysokości 10 proc. wartości danej maszyny bądź urządzenia. Oferta musi zostać zapakowana w odpowiedni sposób. Powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza: nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; nazwę i adres organizatora przetargu; symbol przetargu wraz z adnotacją, aby nie otwierać koperty do czasu danego przetargu.

Urzędowo musi się zgadzać

Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia – jeżeli są wymagane).

Zgłoszenia muszą wpłynąć najpóźniej dzień przed terminem danego przetargu.

Czytaj też:
Zbuntowani żołnierze pojmali prezydenta i premiera. Macron potępił próbę buntu

Galeria:
Sprzęt z AMW do licytacji
Źródło: AMW, NTO.pl
 0

Czytaj także