PKB 2,5 proc. w 2001

PKB 2,5 proc. w 2001

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów wysłało rządowi projekt budżetu na 2002 rok, w którym prognoza dochodów skonstruowana jest przy założeniu, że PKB wzrośnie o 2,5 proc.
Sytuacja makroekonomiczna się nie zmieniła. Natomiast sama prognoza dochodów jest przygotowana przy założeniu 2,5 proc. wzrostu PKB. Na początku września rząd przyjął założenia makroekonomiczne do projektu budżetu, według których PKB wzrośnie w 2002 roku o 2,5-3,0 proc. wobec 2,3-2,5 proc. wzrostu PKB w 2001 roku.
Rząd prognozował wówczas inflację średnioroczną w 2002 roku na 5,1-5,5 proc. wobec 6,0 proc. w 2001 roku, deficyt obrotów na 5,4 proc. PKB w 2002 roku wobec 5,1 proc. prognozowanych w 2001 roku., wzrost cen producentów o 4,9 proc. w 2002 roku wobec 1,9 proc. wzrostu w 2001 roku.
Według rządu średnioroczny kurs walutowy w 2002 roku ukształtuje się na poziomie 4,32-4,64 zł za USD wobec 4,13-4,26 zł za USD w 2001 roku, a średnioroczna stopa operacji otwartego rynku wyniesie 13,2 proc. wobec prognozowanych w 2001 16,1 proc.
Założenia makroekonomiczne projektu są identyczne z tymi, które rząd przyjął na początku września.
Źródło rządowe poinformowało, że projektem budżetu przygotowanym przez resort finansów rząd mógłby się zająć jeszcze we wtorek.
nat, pap
 0

Czytaj także