Polkomtel zapłaci niemal 12 milionów złotych za utrudnianie życia klientom?

Polkomtel zapłaci niemal 12 milionów złotych za utrudnianie życia klientom?

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Utrudnianie wypowiedzenia umowy, wprowadzające w błąd reklamy - m.in. takie praktyki dwóch spółek telekomunikacyjnych - Polkomtela i PTC - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za złamanie prawa. Na Polkomtel UOKiK nałożył ponad 11 700 tys. zł kary. Postępowania wszczęto po licznych skargach konsumentów na operatorów telefonii komórkowej. Decyzje nie są ostateczne, a spółki mogą się odwołać od nich do sądu. Rzecznik Polkomtela Katarzyna Meller zapowiedziała już odwołanie się od tej decyzji do sądu.
Polkomtel został ukarany za utrudnianie możliwości bezpłatnego rozwiązania umowy. Od maja do czerwca 2009 r. Polkomtel rozsyłał abonentom sieci Plus informacje o zmianie regulaminów, dodając jednocześnie informacje o prawie do rozwiązania przy tej okazji umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Badając skargi konsumentów, Urząd stwierdził, że informacja o tej możliwości została wydrukowana czcionką, której kolor i wielkość uniemożliwiały zapoznanie się z jej treścią.

UOKiK stwierdził, że spółka przyjęła wewnętrzne rozwiązania, mające zachęcić pracowników do zatrzymania jak największej liczby abonentów. Klienci, którzy zdecydowali się na rozwiązanie umowy, napotykali na różne utrudnienia, m.in. byli odsyłani do innych placówek bądź centrali w Warszawie, a pracownicy twierdzili, że nie są kompetentni by rozwiązać umowę. Według Urzędu, wielu klientom zasugerowano rozwiązanie umowy z innych przyczyn, niż zmiana regulaminu, co narażało ich na dodatkowe koszty. UOKiK uznał, że praktyki te były naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów.

Urząd ustalił też, że Polska Telefonia Cyfrowa, reklamując jedną z usług, umożliwiających darmowe połączenia w ramach wybranej grupy, nie informowała o wszystkich warunkach promocji. Zakwestionowane ulotki sugerowały, że z usługi mogą skorzystać wszyscy posiadacze abonamentu w sieci Era - tymczasem oferta była skierowana tylko do wybranych. Prezes Urzędu odstąpiła jednak od finansowego ukarania PTC, ponieważ spółka zobowiązała się zmienić zakwestionowane treści.

PAP, arb


+
 1

Czytaj także