Wydawcy zadowoleni z decyzji ministerstwa finansów w sprawie VAT na ksiązki

Wydawcy zadowoleni z decyzji ministerstwa finansów w sprawie VAT na ksiązki

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Ministerstwo Finansów zdecydowało się na korzystną dla rynku wydawniczego interpretację przepisów o okresie przejściowym po wprowadzeniu podatku VAT na książki - okresem przejściowym objęte będą książki na wszystkich etapach dystrybucji.
1 stycznia 2011 roku zaczęła obowiązywać 5-procentowa stawka podatku VAT na książki. W grudniu w trakcie rozmów przedstawicieli resortu finansów z wydawcami, księgarzami i hurtownikami wypracowano ustalenia na temat okresu przejściowego obowiązywania tego podatku. Rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2010 roku określa, że okres przejściowy zapewnia zerową stawkę podatku VAT do końca kwietnia 2011 roku wszystkim książkom, które znalazły się w inwentaryzacji, przeprowadzonej przez wydawców na koniec roku.

Od 1 stycznia ruch na rynku ksiązki zamarł, ponieważ okazało się, że resort finansów oraz środowiska wydawców, hurtowników i księgarzy odmiennie interpretują rozporządzanie z 22 grudnia a konkretnie dalsze losy książek ujętych na dzień 31 grudnia 2010 roku w inwentaryzacji. Ministerstwo Finansów przyjmowało, że wydawcy mogą je sprzedawać hurtownikom z zerowym podatkiem, ale na wszystkich następnych etapach dystrybucji - pomiędzy hurtownikami a księgarniami - książki te muszą być już obłożone 5-proc. VAT-em. Zdaniem wydawców, ustalenia z grudnia zeszłego roku były inne - książki ujęte przez nich w spisie inwentaryzacyjnym na koniec roku miały mieć do końca kwietnia zerową stawkę VAT na wszystkich etapach dystrybucji.

Ostatecznie Ministerstwo Finansów zgodziło się z interpretacją wydawców. W środę na stronie internetowej resortu pojawiło się wyjaśnienie, w którym określane są szczegóły rozporządzenia o okresie przejściowym na VAT na książki. "Pojęcie >>przekazanie do dystrybucji<< jest pojęciem szerokim, przy czym na gruncie podatku VAT istotnym jest, aby nastąpiło fizyczne wydanie towaru, które ma prowadzić w efekcie do jego dostawy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tzn. do przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel. W pojęciu tym zawarte może być również wydanie książek wytworzonych przez drukarnie, jeżeli wydanie to ma prowadzić w efekcie do przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Jeżeli zatem książki wytworzone przez drukarnie w 2010 r. zostały fizycznie wydane przed dniem 1 stycznia 2011 r. i wydanie to wiąże się z dostawą tych książek to na dalszych etapach obrotu (dystrybucji) książki te mogą korzystać do dnia 30 kwietnia 2011 r. z opodatkowania preferencyjną stawką 0 proc." - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

- Tym razem interpretacja rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 roku jest zgodna z duchem ustaleń - wszystkie książki wyprodukowane do końca 2010 roku, które miały zerową stawkę VAT w drukarniach, będą sprzedawane w całym ciągu dystrybucji z zerową stawką podatku VAT do końca kwietnia - podsumowuje prezes Polskiej Izby Książki Piotr Marciszuk.

pap, ps

 1

Czytaj także