KE ostrzega: Polska zagrożona biedą i wykluczeniem społecznym

KE ostrzega: Polska zagrożona biedą i wykluczeniem społecznym

Dodano:   /  Zmieniono: 
KE ostrzega: Polska zagrożona biedą i wykluczeniem społecznym 
Raport opublikowany przez Komisję Europejską wskazuje, że w Polsce 27,2 procent obywateli jest zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. To odsetek wyższy niż w Unii Europejskiej, ale spadł w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat. Najgorszy wynik uzyskała Bułgaria - zagrożonych ubóstwem jest ponad 49 procent.

Komisja Europejska podzieliła Europę na Północ, Południe i Wschód kontynentu. W raporcie Polska znajduje się w grupie razem z Bułgarią, Rumunią, Grecją, krajami bałtyckimi, Włochami, czy Węgrami. Autorzy raportu twierdzą, że w tych państwach ryzyko ubóstwa i małe szanse na wyjście z niego mają osoby, które raz wpadną w pułapkę. KE zaapelowała o walkę z bezrobociem, reformowanie rynku pracy, likwidację umów czasowych oraz przygotowania lepszego systemu zabezpieczenia społecznego.

- Ponaglam unijne kraje, by wdrożyły wszystkie zalecenia. Musimy zacząć już teraz, w przeciwnym razie nastąpi załamanie potencjału gospodarczego i koszty społeczne będą jeszcze większe” - powiedział komisarz europejski do spraw zatrudnienia Laszlo Andor.

Drugą grupa unijnych krajów stanowią m.in.: Wielka Brytania, Belgia, Francja, Austria, ale czy Hiszpania, gdzie istnieje duże zagrożenie biedą, ale i duże są szanse na wyjście z ubóstwa. Ostatnia grupa to między innymi Finlandia, Dania, Szwecja, Holandia. Tam zagrożenie ubóstwem jest niewielkie, ale małe są szanse na poprawę sytuacji osób, które raz przekroczą tę granicę.

Binzes.gazetaprawna.pl, ml