Nowe banknoty już za miesiąc. Zobacz, co się zmieni

Nowe banknoty już za miesiąc. Zobacz, co się zmieni

nbp.pl
W poniedziałek 7 kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski rozpocznie stopniowe wprowadzanie do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami - poinformowano na stronie nbp.pl.
Zmienione banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z obiegu w ramach standardowych operacji zasilających banki komercyjne w gotówkę. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.

– Głównym celem modernizacji zabezpieczeń jest utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w perspektywie najbliższych lat. Obecnie polskie banknoty są fałszowane stosunkowo rzadko (około 8 fałszerstw na milion banknotów w obiegu), ale postęp technologiczny, który dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat w dziedzinie zabezpieczeń banknotów, wymaga przeprowadzenia takiej technicznej operacji. Narodowy Bank Polski jest już gotowy do zasilenia rynku banknotami ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami – mówi Marek Oleś, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

– Warto podkreślić, że Narodowy Bank Polski nie będzie w nadzwyczajny sposób wycofywał z rynku banknotów będących obecnie w obiegu. Zmodernizowane banknoty będą pojawiać się w miejsce banknotów uszkodzonych lub zniszczonych, więc w pierwszych miesiącach będą one stanowiły zdecydowaną mniejszość w obiegu gotówkowym – dodaje Oleś.

Projekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej i dotychczasowej emisji będą widoczne. Najważniejsze zmiany, jakie spostrzegą Polacy na zmodernizowanych banknotach, to odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszone zabezpieczenie recto-verso. Warto pamiętać, że banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostanie zmieniony, a żaden ze zmodernizowanych banknotów nie trafi do obiegu przed 7 kwietnia 2014 r.

nbp.pl

Czytaj także

 8
 • szarak   IP
  PRIMA APRILIS!!!
  • podlasiak   IP
   Dobrze,że są jeszcze osoby które mają wiedzę i kompetencje do merytorycznych ocen,a nie pisania aby pisać.Polityka prezentacji określonych ,ważnych dla społeczeństwa treści na banknotach,znaczkach pocztowych,symbolika herbów to ważą na sprawa.Nie przypadkiem nacjonaliści litewscy nie chcą polskich nazw ulic.Kościuszko powinien znaleźć się na banknotach w tak ważna rocznicę.Ale Belka to już światowiec.
   • numizmatyk obserwator   IP
    Narodowy Bank Polski i Rada Numizmatyczna ,której członkami sa podobno historycy znowu się skompromitowały.W 2014 roku jest 220 rocznica insurekcji kościuszkowskiej.Wtedy to emitowano pierwszy raz w Rzeczypospolitej papierowe pieniądze.Naczelnik i Rada Najwyższa Narodowa walczyli także o" naprawę"metalowej monety fałszowanej przez Prusy.W dwudziestoleciu międzywojennym a także za komuny emitowano wiele banknotów i monet upamiętniających rocznice związane z powstaniem i osoba Kościuszki.Plan emisyjny NBP nie przewiduje takiej emisji w 2014 a zawiera wiele emisji upamiętniających wydarzenia historyczne nie tej rangi co powstanie kościuszkowskie.Widać Bank ma inne bardziej"europejskie "priorytety" niż podtrzymywanie narodowej tradycji.A swoja droga to najwyższy czas przewietrzyć ta radę numizmatyków i zmienić zasady emisji monet i banknotów okolicznościowych.