Związki zawodowe otrzymają od państwa kilkadziesiąt hoteli i pensjonatów

Związki zawodowe otrzymają od państwa kilkadziesiąt hoteli i pensjonatów

Dodano:   /  Zmieniono: 3
(fot. Jakub Czermiński)
Sejm przyjął ustawę oraz skierował ja do dalszych prac w Senacie, która reguluje przyznanie majątku Funduszu Wczasów Pracowniczych związkom zawodowym – NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.
Jak wyjaśniło w wydanym komunikacie Ministerstwo Skarbu Państwa, ustawa reguluje przekazanie majątku Funduszu Wczasów Pracowniczych związkom w formie współwłasności łącznej udziałów spółki FWP Sp. z o.o., która obecnie zarządza majątkiem. Zaznaczono także, że Skarbowi Państwa nie przysługują z tego tytułu prawa do roszczeń, ponieważ własność FWP nigdy nie była uznana za mienie państwowe.  

Ustawa została przygotowania, ponieważ 3 czerwca 1998 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał, że rozstrzygnięcie losów mienia FWP może zostać uregulowane jedynie ustawowo. Za przyjęciem regulacji głosowało 403 posłów, trzech wstrzymało się od głosu, a tylko dwóch było przeciw. Ustawa trafi wkrótce do Senatu.

Fundusz Wczasów Pracowniczych to obecnie kilkadziesiąt hoteli, domów wczasowych i pensjonaty w całej Polsce.

MSP
 3

Czytaj także