Kiedy pierwsza polska elektrownia atomowa? Rząd chce przyspieszyć działania

Kiedy pierwsza polska elektrownia atomowa? Rząd chce przyspieszyć działania

Elektrownia atomowa w Doel
Elektrownia atomowa w Doel / Źródło: Flickr / IAEA Imagebank
Rząd chce usprawnić i przyspieszyć działania związane z wdrażaniem energetyki jądrowej w Polsce i zwiększyć dywersyfikację zarówno bazy paliwowej w elektroenergetyce, jak i kierunków dostaw energii pierwotnej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Celem jest budowa 6-9 GW mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej w oparciu o duże, sprawdzone reaktory wodno-ciśnieniowe (PWR).

Przyjęcie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej” planowane jest na III kw. br.

"Konieczność aktualizacji Programu wynika z potrzeby usprawnienia i przyspieszenia działań związanych z wdrażaniem energetyki jądrowej w Polsce. Wdrożenie energetyki jądrowej umożliwi bowiem znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa, w szczególności poprzez zwiększenie dywersyfikacji zarówno bazy paliwowej w elektroenergetyce, jak i kierunków dostaw energii pierwotnej" - podano w uzasadnieniu.

Umożliwi też ona zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków energetycznych pracujących w podstawie obciążenia systemu nowymi zeroemisyjnymi jednostkami odpornymi na politykę regulacyjną związaną z redukcją emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. W tym kontekście realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej stanowi jeden z kluczowych instrumentów dostosowywania polskiego systemu elektroenergetycznego do wymagań polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

„Realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej stanowi jeden z kluczowych instrumentów dostosowywania polskiego systemu elektroenergetycznego do wymagań polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej” – podkreślono.

Celem zaktualizowanego Programu polskiej energetyki jądrowej jest budowa 6-9 GW mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej w oparciu o duże, sprawdzone reaktory wodno-ciśnieniowe (PWR).

Zaktualizowany program za zawierać informacje na temat harmonogramu realizacji, sposobów finansowania rozwoju energetyki jądrowej oraz działań związanych z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby energetyki jądrowej, zapewnieniem - jak podano - wysokiego udziału polskiego przemysłu we wdrażaniu energetyki jądrowej oraz komunikacją i edukacją społeczną w zakresie energii jądrowej.

W zaktualizowanym projekcie Programu podstawowe założenia, cele oraz kierunki działań dotyczących wdrażania energetyki jądrowej w Polsce nie uległy zmianie, podano także.

Konieczność aktualizacji programu wynika ponadto z obowiązku nałożonego ustawą Prawo atomowe. Zgodnie z przepisami tej ustawy minister właściwy do spraw energii co 4 lata opracowuje projekt aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Obecnie obowiązujący program przyjęty został w styczniu 28 stycznia 2014 r.

Czytaj także:
Elektrownia atomowa w Polsce? Na świecie odchodzi się od tego rozwiązania

Źródło: ISBnews

Czytaj także

 0