Czy klient musi brać ze sklepu paragon? Ministerstwo wyjaśnia

Czy klient musi brać ze sklepu paragon? Ministerstwo wyjaśnia

Paragon
Paragon / Źródło: Pixabay
W sklepiku z pamiątkami, smażalni ryb, wypożyczalni rowerów. Sprzedawcy zawsze powinni wydawać klientom paragony. Muszą się też liczyć z możliwością niezapowiedzianej kontroli. Jeśli urzędnicy – mogą być „w cywilu” – stwierdzą, że nie wywiązuje się z obowiązku, mogą dotkliwie go ukarać.

Weź paragon – zachęca od kilku lat Ministerstwo Finansów. Swego czasu promowało akcję dość bezpośrednim hasłem: „Nie bądź jeleń, weź paragon”. Tegoroczna akcja nie odnosi się już do „zwierzęcych” skojarzeń, ale jej cel pozostaje niezmienny: kampania ma sprzedawcom ma przypominać, by uczciwie ewidencjonowali sprzedaż na kasach fiskalnych, zaś podatnikom uświadamiać, jak ważne jest branie paragonu.

twitter

„Paragon otrzymany po transakcji daje gwarancję, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy. Paragon ułatwia również złożenie reklamacji kupującemu. W ramach akcji kontrolujący kładą duży akcent na edukację sprzedawców i kupujących, co wpływa nie tylko na wiedzę, ale zmienia też postawy społeczne podatników” – wyjaśnia resort.

Co grozi za niewydanie paragonu?

Wydanie paragonu jest obowiązkiem sprzedawcy. Jego niewydanie może być uznane za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Przestępstwo skarbowe jest karane grzywną do 180 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2800 zł. Stawkę wymierza się w przedziale od 1/30 do jej czterystukrotności, przy czym o jej wysokości decyduje sąd. Ustalając stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Za wykroczenie skarbowe przewidziana jest kara grzywny od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 280 zł do 56 tys. zł. Karę grzywny można również nałożyć w drodze mandatu karnego w wysokości, która nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – czyli do 14 tys. zł.

Klient nie musi odbierać paragonu

Klient nie ma obowiązku zabierać paragonu. Bez konsekwencji może go zostawić na sklepowej ladzie. Kluczowe jest to, że musi mieć możliwość wzięcia go. Jeśli sprzedawca odmawia wydania paragonu, klient może zgłosić tę sytuację w urzędzie skarbowym, przez całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000 lub mailem na adres powiadomieniakas@mf.gov.pl.

Czytaj też:
Paragon nie musi trafić do ręki klienta. Przełomowy wyrok sądu

Opracowała:
 0

Czytaj także