Zakaz handlu w niedziele. Senat zagłosował za zmianami w przepisach

Zakaz handlu w niedziele. Senat zagłosował za zmianami w przepisach

sklep
sklep / Źródło: Shutterstock
W ramach uszczelniania prawa zakazującego handlu w niedzielę, senatorowie poparli poprawki zgłaszane do przedmiotowej ustawy. Za ich przyjęciem opowiedziało się 98 z nich.

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, które umożliwiają sklepom osiągającym co najmniej 40 proc. przychodów z usług pocztowych prowadzenie handlu w niedzielę, a mikroprzedsiębiorcom – także odpłatność za pomoc rodziny i powinowatych oraz zatrudnianie studentów do 26. roku życia, emerytów i bezrobotnych. Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami opowiedziało się 98 senatorów, dwóch było przeciwnych.

Senatorowie poparli poprawkę, zakładającą obniżenie do 40 proc. z 50 proc. progu przychodów liczonego od sprzedaży detalicznej dla działalności dominującej, korzystającej ze zwolnienia z zakazu handlu w niedzielę, np. pocztowej. Z aprobatą spotkała się także poprawka, doprecyzowująca grono osób, z których pomocy może korzystać przedsiębiorca, prowadzący sklep i umożliwiająca także świadczenie tej pomocy odpłatnie.

Poprawki dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z poprawką mikroprzedsiębiorca może korzystać z odpłatnej lub nieodpłatnej pomocy małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, zstępnych, wstępnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, macochy, ojczyma, rodzeństwa lub powinowatych w tej samej linii lub stopniu.

Inna z poprawek zakłada, że przedsiębiorca, prowadzący sklep może powierzać wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub zatrudnionemu, który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia 26. roku życia, rencistą, emerytem lub bezrobotnym.

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie?

Celem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta jest ograniczenie zjawiska omijania zakazu handlu w niedziele przez przedsiębiorców, prowadzących sklepy o statusie placówki pocztowej.

Nowela w wersji przyjętej przez Sejm zakłada, że z wyłączenia z zakazu handlu będą mogły korzystać tylko te placówki, w przypadku których usługi nieobjęte zakazem (w tym przypadku pocztowe) stanowią działalność przeważającą. Działalność przeważająca natomiast to która stanowi co najmniej 50 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

Nowela ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Zakaz handlu w niedzielę

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe ograniczanie handlu oraz w niedziele i święta. Od 2020 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnie niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w dwie niedziele grudniu i jedną przed świętami Wielkanocnymi. Poza tym okresem natomiast z wyłączenia z zakazu handlu korzystają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy w hotelach i strefach wolnocłowych, a także placówki pocztowe.

Czytaj też:
Egzotyczne trio chce umożliwić niedzielny handel. Ruch należy do senatorów

Źródło: ISBnews
 2

Czytaj także