Kredyt konsumencki - co to jest i jak go otrzymać?

Kredyt konsumencki - co to jest i jak go otrzymać?

Pieniądze w portfelu
Pieniądze w portfelu / Źródło: Shutterstock / ASkwarczynski
Kredyt konsumencki to jeden z rodzajów kredytów dostępnych dla osób fizycznych. Wzięcie kredytu umożliwia pokrycie kosztów wydatków, które w danym momencie życia mogłyby nadszarpnąć budżet konsumenta. Poznaj cechy kredytu konsumenckiego i dowiedz się, z czym wiąże się zawarcie umowy o kredyt konsumencki.

Co to jest kredyt konsumencki? Definicja

Kredyt konsumencki to pieniądze przekazane konsumentowi przez kredytodawcę. Kredytodawcą jest w tym przypadku osoba, która prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą (np. instytucja pożyczkowa, czy bank). Kredyt konsumencki przeznaczony jest dla osób fizycznych. Udzielany jest na tzw. cele prywatne. Pieniądze nie są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej ani zawodowej. Kredyt konsumencki to ogólne określenie na umowy o kredyt o charakterze konsumenckim. W ich zakres wchodzą takie zobowiązania jak umowa pożyczki, czy o kredyt odnawialny.

Działanie kredytu konsumenckiego reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jeden z najważniejszych przepisów ustawy stanowi art. 3, który wskazuje na maksymalną wartość umowy. Kredyt konsumencki nie przekracza 255 550 zł. Jeśli kredyt udzielony w walucie zagranicznej, wówczas uznaje się jej równowartość względem polskiej waluty. Warto zaznaczyć, że kredyt konsumencki nie uwzględnia oprocentowania 0 proc.

Jak otrzymać kredyt konsumencki?

O kredyt konsumencki mogą się starać osoby pełnoletnie, które posiadają aktualny dowód tożsamości. Konieczne jest również wskazanie numeru telefonu i adresu e-mail. Kredytodawca może oczekiwać od konsumenta potwierdzenia osiąganych przez niego dochodów. Dla kredytodawcy istotna jest również historia kredytowa konsumenta. Wiarygodny kredytobiorca to taki, który ma na swoim koncie terminowo spłacone kredyty. Kredytodawca rozpatruje wniosek złożony przez konsumenta, a następnie udziela decyzji. Pozytywna odpowiedź skutkuje podpisaniem umowy kredytowej.

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego

Konsumenci mają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji do podjęcia decyzji o kredycie. Wszystkie cechy kredytu konsumenckiego pozwalają przeanalizować kwestie kosztów pożyczki, kwotę całkowitej spłaty, jak i zabezpieczenia. Jednak w razie chęci zmiany decyzji od umowy można odstąpić.

Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Korzystną kwestią kredytu jest fakt, że konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Musi jednak ponieść koszt odsetek, jakie zostaną naliczone w związku z okresem między wypłatą i spłatą kredytu. Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. W celu odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego należy sporządzić odpowiedni wzór odstąpienia z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania. W razie decyzji o odstąpieniu od umowy otrzymane środki należy zwrócić w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Kredyt konsumencki: prawa kredytobiorcy

Na mocy ustawy konsumenci są chronieni prawem przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców.

 • Kredytodawca musi przekazać konsumentowi informacje o kredycie w sposób przejrzysty.
 • Konieczne jest wskazanie rzeczywistej stopy oprocentowania kredytu.
 • Konsument powinien uzyskać informacje o wszystkich kwotach składowych zasądzających o pełnym koszcie kredytu.

Ponadto konsument ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu jeszcze przed nadejściem terminu spłaty. Mówi o tym art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim. Klient może tego dokonać w każdym czasie. Takie działanie oznacza również obniżenie kosztów wynikających z okresu spłaty. Mówi o tym art. 49 ust. 1. ustawy o kredycie konsumenckim.

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Jednak trzeba mieć na względzie ryzyko prowizji rekompensacyjnej, którą bank może zastrzec w umowie w określonych przypadkach.

Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny: różnice

Istnieje wiele rodzajów kredytów, przez co klienci na początku mogą odbierać pewien chaos informacyjny. Jednym z kredytów, jaki często jest mylony przez konsumentów z kredytem konsumenckim, jest tzw. kredyt konsumpcyjny. Jak już wspomniano, kredyt konsumencki ma zastosowanie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mimo to cel kredytu powinien być precyzyjny, np. zakup samochodu. Kredyt konsumpcyjny jest natomiast nieuregulowany prawnie. Udzielają go banki na indywidualnie ustalonych warunkach. Taki kredyt można wykorzystać na dowolne cele konsumpcyjne dla osób prywatnych. Kredyty tego typu zwykle zaciągane są w rachunku karty kredytowej.

Czy kredyt hipoteczny jest kredytem konsumenckim?

Kredyt hipoteczny jeszcze przed zmianą przepisów w roku 2011 był uznawany za kredyt konsumencki. Obecnie tak już nie jest. Jednak niektóre przepisy zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim wskazują na zobowiązania objęte zabezpieczeniem w firmie wpisu hipoteki. Oba kredyty są jednak zupełnie innym zobowiązaniem. Kredyt hipoteczny podlega przepisom ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Kredyt konsumencki – umowa

Umowa o kredyt konsumencki stanowi podstawę do udzielenia kredytu. Dokument musi zostać zawarty w formie pisemnej. Umowa powinna zawierać takie elementy, jak np.:

 • dane osobowe i adresowe konsumenta i kredytobiorcy,
 • określenie rodzaju kredytu;
 • kwota zobowiązania;
 • zasady i okres spłaty kredytu;
 • informacje na temat wypłaty kredytu (sposób, termin);
 • informacje na temat stopy oprocentowania kredytu (wysokość, warunki ustalania i zmiany stopy);
 • całkowita kwota zapłaty;
 • zasady naliczania odsetek;
 • konsekwencje w przypadku zaniechania płatności;
 • sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu;
 • informacje na temat możliwości odstąpienia od umowy i możliwości spłaty przedterminowej;
 • procedura pozasądowego rozstrzygania sporów.

Kredytu konsumenckiego obecnie mogą udzielać różne podmioty, np. banki, firmy pożyczkowe czy SKOK-i. Oferowany kredyt konsumencki udzielany przez danego kredytodawcę należy więc dokładnie przeanalizować, by wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję.

Czytaj też:
Karta kredytowa - czym jest i jak działa?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także