Kredyt odnawialny – co to jest? Jak działa?

Kredyt odnawialny – co to jest? Jak działa?

Banknot 200 złotych
Banknot 200 złotych / Źródło: Shutterstock / alexgo.photography

Z pojęciem kredytu odnawialnego z pewnością już się niejednokrotnie spotkałeś. Jest to produkt kredytowy dostępny w prawie wszystkich bankach. Można o niego wnioskować w prosty i szybki sposób, np. za pomocą bankowości online. Co warto wiedzieć? Jak działa kredyt odnawialny?

Co to jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny to inaczej kredyt w koncie, kredyt rewolwingowy czy linia kredytowa. Jest przyznawany na dowolny cel, a więc klient nie musi deklarować, na co przeznaczy pozyskane środki. Produkt ten jest ściśle powiązany z kontem osobistym lub kontem firmowym klienta, co oznacza, że do wnioskowania o finansowanie konieczne jest posiadanie rachunku w banku.

Kredyt odnawialny udzielany jest przez banki – a klienci zwykle wnioskują o niego w banku, w którym prowadzą swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czyli ROR. Chcesz się dowiedzieć, jak działa kredyt odnawialny?

Na czym polega kredyt odnawialny?

Tego rodzaju produkt to nic innego, jak dodatkowa gotówka, która wpływa na konto bankowe klienta. Na podstawie umowy podpisanej z bankiem kredyt odnawialny powiększa saldo klienta o dodatkową kwotę, z której można skorzystać w dowolnym momencie. Jest ona odpowiednio oprocentowania – według oferty banku. By móc skorzystać z linii kredytowej, najpierw należy wykorzystać wszystkie swoje własne środki, które posiadacz zgromadził na rachunku. Jeśli one się skończą, wówczas można zarządzać środkami przyznanymi w ramach kredytu odnawialnego. Umowa kredytowa zostaje podpisana na określony czas, zwykle na rok. Oznacza to, że po spłacie środków przyznanych w ramach linii kredytowej, bank odnowi dostępny limit, a więc dodatkowe środki będą ponownie możliwe do wykorzystania.

Kredyt odnawialny pozostaje bowiem do dyspozycji przez cały czas trwania umowy kredytowej – po skorzystaniu ze środków z kredytu i ich spłacie, bank ponownie dopisuje do salda dodatkowe środki w ramach kredytu w koncie. Pieniądze z kredytu można wykorzystać na dowolny cel i w dowolny sposób – płacąc przez internet, wypłacając gotówkę z bankomatu czy dokonując transakcje bezgotówkowe, np. przelewy.

Jak działa kredyt odnawialny w praktyce?

Posłużmy się prostym przykładem. Klient posiada na swoim koncie osobistym 4 000 zł. Dodatkowo zaciągnął kredyt odnawialny na kwotę 6 000 zł. Razem posiada więc na koncie 10 000 zł. Jeśli wyda swoje 4 000 zł, wówczas może zacząć korzystać z kredytu w koncie, czyli maksymalnie może dodatkowo wydać pożyczone 6 000 zł.

Bank naliczy odsetki wyłącznie od kwoty kredytu odnawialnego, jaka została wykorzystana. Nie trzeba bowiem spożytkować całej pożyczonej kwoty, można zarządzać tymi środkami w dowolny sposób. Spłata linii kredytowej odbywa się na innych warunkach niż spłata tradycyjnego kredytu gotówkowego. Każda wpłata środków na konto bankowe klienta pomniejsza wykorzystany limit kredytowy, a odsetki doliczane są tylko do kwoty, która jeszcze nie została spłacona. Po wpłaceniu całości wykorzystanych środków, kredyt w koncie odnawia się, a więc ponownie można z niego skorzystać.

Jaka może być kwota kredytu odnawialnego?

Kwota kredytu odnawialnego jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta. Dzięki temu, że bank ma wgląd do historii transakcji na koncie bankowym, może określić miesięczne wpływy. Na ich podstawie bank określa maksymalną wysokość limitu kredytowego, jaki może przyznać osobie wnioskującej o kredyt. Zwykle jest to kwota od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych – np. w przypadku klientów firmowych, którzy wnioskują o kredyt odnawialny w koncie firmowym.

Kto może otrzymać kredyt odnawialny?

Wnioskowanie o tego rodzaju produkt wiąże się z mniejszą liczbą formalności oraz mniej rygorystycznymi warunkami, jakie należy spełnić, by otrzymać finansowanie. Nie każdy jednak może go otrzymać. Kto może skorzystać z kredytu odnawialnego? By cieszyć się dodatkową gotówką na rachunku niezbędne jest:

  • ukończenie 18 lat,
  • stałe miejsce zamieszkania,
  • posiadanie dowodu osobistego,
  • posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, tj. konta osobistego lub konta firmowego w banku, który udzieli finansowania,
  • wykazanie stałych dochodów, które wpływają na konto od min. 3 miesięcy,
  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • brak negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej.

Jak otrzymać kredyt odnawialny?

Wnioskować o kredyt odnawialny można na kilka sposobów: osobiście w wybranej placówce w banku lub przez internet za pomocą bankowości online lub aplikacji mobilnej. Wymagane jest uzupełnienie odpowiedniego wniosku kredytowego, którym posługuje się dany bank. Należy w nim uzupełnić swoje dane osobowe, kwotę kredytu, okres obowiązywania kredytu oraz informacje dotyczące wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. W niektórych przypadkach bank może poprosić o przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości zarobków oraz o zatrudnieniu.

W przypadku klienta firmowego, tzn. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, do wniosku kredytowego należy dołączyć: zaświadczenie z urzędu skarbowego o zobowiązaniach podatkowych, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS-u, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a także udokumentowanie wysokości osiąganych dochodów.

Jak naliczane są odsetki od kredytu odnawialnego?

Zdecydowaną zaletą kredytu w koncie jest sposób naliczania należnych odsetek. Bank nie nalicza odsetek ustawowych, bowiem odsetki są naliczane tylko od wykorzystanych środków z limitu kredytowego. Są one naliczane miesięcznie na podstawie stanu i wysokości środków z kredytu spożytkowanych w danym okresie. Dopóki nie zostaną one wydane, wciąż pozostają na rachunku, a klient nie zostaje obciążony żadnymi opłatami.

Dla niektórych klientów kredyt odnawialny jest sposobem na posiadanie środków na tzw. „czarną godzinę”. Mimo braku posiadanych oszczędności, mają oni na swoim koncie dodatkową gotówkę, z której mogą skorzystać w dowolnym momencie.

Czytaj też:
RRSO – co to jest? Wszystko, co trzeba wiedzieć

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także