Skarbiec Spółek Wzrostowych – co to za subfundusz i z czego czerpie zysk?

Skarbiec Spółek Wzrostowych – co to za subfundusz i z czego czerpie zysk?

Polskie banknoty
Polskie banknoty Źródło: Shutterstock / DarSzach
Skarbiec Spółek Wzrostowych to tematyczny subfundusz, który inwestuje w przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Jego cechą szczególną jest nastawienie na akcje dochodowych spółek, liderów swoich branż, mających wyraźną przewagę konkurencyjną.

Na rynku akcyjnym inwestorzy mają do wyboru wiele różnych instrumentów, dzięki którym mogą pomnażać swoje oszczędności. Jednym z nich są tematyczne subfundusze, które pojawiają się na giełdzie od 2011 r. Stanowią one odrębne składniki kapitału. Mają własną politykę inwestycyjną, a także portfel inwestycyjny. Jednym z takich subfunduszy jest Skarbiec Spółek Wzrostowych, który – jak sama nazwa wskazuje – swoje zyski czerpie z inwestycji w akcje spółek mających wysoki potencjał do rozwoju, wzrostu. Czym się charakteryzuje i czy warto inwestować pieniądze w ten subfundusz?

Czym są subfundusze i jak działają?

Subfundusze, jak wspomniano wyżej, są oddzielnymi elementami kapitału, które mają własną politykę inwestycyjną i portfel. Nie mają one jednak własnej osobowości prawnej. W związku z tym każdy subfundusz ma:

 • własne oznaczenie,
 • subrejestry uczestników,
 • zobowiązania.

W przypadku tego typu instrumentu finansowego nie jest znana stopa zwrotu z subfunduszu. Wiąże się to z prostą kwestią – środki z funduszy lokowane są w różne papiery wartościowe, których wartość w czasie ulega zmianie. Nie mamy tu odsetek, jak w przypadku lokat. W związku z tym w przypadku subfunduszy im większa cena aktywów, tym wyższy zysk. Obserwując to, co się dzieje na giełdzie, inwestor może sprawdzać stan swoich inwestycji.

Podlegają one w ramach jednego funduszu tej samej częstotliwości i technice wyceny aktywów. Dodatkowo obowiązują je także podobne zasady zbywania jednostek uczestnictwa, a także ich odkupywania oraz zamiany na akcje innych subfunduszy.

Ważny tu jest horyzont czasowy inwestycji. Czas lokowania środków w aktywa pomaga określić stopień zaangażowania na rynku akcji. W związku z tym wyróżnia się subfundusze:

 • pieniężne – są to subfundusze, które preferowane są do inwestycji długoterminowych;
 • stabilnego wzrostu – ten rodzaj subfunduszy jest odpowiedni dla inwestycji trzyletnich;
 • subfundusze akcyjne i zrównoważone – to dobra opcja dla planów inwestycyjnych pięcioletnich, a nawet dłuższych.

Co to jest Skarbiec Spółek Wzrostowych?

Wiemy, czy są subfundusze, na czym zatem polega Skarbiec Spółek Wzrostowych? Jakie są jego elementy charakterystyczne?

Przede wszystkim jest to subfundusz inwestujący w akcje tych spółek, które charakteryzują się wysokim potencjałem rozwoju i wzrostu. W związku z tym w swoich inwestycjach celuje zwłaszcza w te firmy, które mogą się pochwalić konkretnym rodzajem przewagi konkurencyjnej i dobrym biznesplanem. Przede wszystkim chodzi o spółki, które umożliwiają konsekwentne zwiększanie udziału w rynku, mają wysoki potencjał wzrostu. Skarbiec Spółek Wzrostowych inwestuje w akcje spółek osiągających ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. Znaczną część jego portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Podsumowując, Skarbiec Spółek Wzrostowych w swoich polityce inwestycyjnej skupia się na:

 • akcjach spółek, które są liderami w swoich branżach,
 • walorach najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych,
 • akcjach spółek osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale.

Skarbiec Spółek Wzrostowych należy do towarzystwa Skarbiec TFI. Jest jednym z jego funduszy tematycznych. Może się pochwalić dobrymi wynikami – w ostatnich latach znajdował się na pierwszych miejsca we wszystkich rankingach stóp zwrotu. Otrzymał również nagrody, m.in. Złoty portfel 2020 i 2021 roku w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych. Został również wyróżniony wśród klientów F-Trust.

Niewątpliwą siłą tego subfunduszu jest zespół zarządzający, który składa się z osób specjalizujących się w inwestycjach na rynkach rozwiniętych, np. w Stanach Zjednoczonych. Posiada on niezbędne kompetencje do zarządzania funduszem, które stale rozwija. W maju 2022 r. skład zespołu zarządzającego tworzyli: Bartosz Szymański, Michal Cichosz, Tomasz Piotrowski oraz Paulina Brandstatter.

Skarbiec Spółek Wzrostowych – założenia inwestycyjne

W przypadku tego funduszu program inwestycyjny ma konkretne założenia. Przede wszystkim jego zarządzający skupiają się tylko na wąskim segmencie gospodarki. Takim, w którym według nich zachodzą ważne zmiany, czyli np. wprowadzenie jakiejś technologii, która jest istotna do tego stopnia, że zmienia układ sił na rynku. Kluczem w tym przypadku jest zdolność do wyłapywania przyszłych trendów na rynku, potencjału poszczególnych usług. To z pewnością przyczyniło się do rozwoju Skarbca Spółek Wzrostowych – jego zarządzający m.in. wcześnie dostrzegli potencjał takich firm jak Netflix czy Amazon i zainwestowali w ich udziały.

Fundusz jednak nadal aktywnie szuka potencjału do wzrostu. Obecnie jego głównym tematem jest m.in. cyfryzacja procesów w biznesie. Na przełomie 2018-2019 roku zarządzający zainwestowali w spółki zajmujące się tym obszarem, co poskutkowało ogromnym wzrostem wartości kapitału. Pandemia Covid-19 jedynie jeszcze umocniła ten obszar. Wśród trzech głównych trendów w tej dziedzinie wyróżnia się: SaaS, czyli software jako usługa, Paas – analogicznie platforma jako usługa, a także Iaas – infrastruktura jako usługa. Dzięki tym elementom firmy mogą sprawniej analizować dane i osiągać przewagi konkurencyjne, zarządzać kosztami oraz zachować płynność.

Zarządzający funduszu zawsze skupiają się na tym, aby w interesującym ich przedsiębiorstwie, znalazły się określone trzy cechy:

 • efektywność – zwrot z inwestycji mierzony wskaźnikiem ROIC;
 • wzrost – mierzony dynamiką przychodów;
 • jakość – wybierane są te spółki, które są liderami w swoich dziedzinach.

Kto powinien inwestować w Skarbiec Spółek Wzrostowych?

Jak zawsze w tego typu instrumentach pada pytanie, dla kogo to dobry sposób na inwestycje? Kto powinien inwestować Skarbiec Spółek Wzrostowych? Niestety nie jest to fundusz dla każdego inwestora. Ze względu na to, że ma on ograniczony zasięg, wymaga od gracza giełdowego posiadania określonych cech i wiedzy. Inwestor musi zwłaszcza pamiętać, że nie ma gwarancji, iż uzyska jakiś zysk ze swojej inwestycji. Musi być świadomym, że wycena subfunduszu będzie się znacznie zmieniać – jego jednodniowa fluktuacja może wynosić nawet ok. 10 proc.

Dodatkowo musi mieć świadomość, że okres inwestycyjny wynosi minimum 3-4 lata – potrzeba więc długiego horyzontu inwestycyjnego, aby zminimalizować ryzyko strat.

Jak w przypadku każdej inwestycji, także i tutaj należy posiadać wiedzę na temat subfunduszu, w który chcemy ulokować swoje pieniądze. Podstawą jest zapoznanie się z aktualną koncepcją inwestowania funduszu, a także opiniami zarządzających. Mając te podstawy i wiedzę możemy dodać Skarbiec Spółek Wzrostowych do swojego portfela inwestycyjnego.

Oczywiście nadal zawsze należy pamiętać o dywersyfikacji swoich inwestycji. Nie wskazane jest lokowanie całości kapitału w jeden instrument, ponieważ w przypadku wahań na rynku czy spadku koniunktury, można stracić dużą części swojego portfela inwestycyjnego. Posiadanie zdywersyfikowanego portfela jest sposobem na ograniczenie ewentualnych strat.

Czytaj też:
Pożyczka pod zastaw samochodu – jak działa?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także