Prolongata kredytu – co to jest?

Prolongata kredytu – co to jest?

Czy kredyt hipoteczny na remont jest dobrym pomysłem?
Czy kredyt hipoteczny na remont jest dobrym pomysłem? Źródło: Materiały partnera

Finansowania na wysokie kwoty wiążą się ze spłatą zadłużenia rozłożoną na długi okres. Dotyczy to zwłaszcza kredytów hipotecznych, których maksymalna wysokość może wynosić nawet kilka milionów, a spłata odbywa się w ciągu kilkudziesięciu lat. Nigdy jednak nie można przewidzieć, czy podczas spłaty nie pojawią się problemy finansowe, które uniemożliwią spłatę zobowiązania – zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji i ciągłych podwyżek stóp procentowych. Nie można jednak zaprzestać spłaty – wiąże się to z naliczeniem odsetek karnych i zwiększeniem długu. Zawsze warto skontaktować się z bankiem lub pożyczkodawcą w celu znalezienia odpowiedniego wyjścia z tej sytuacji. Jednym z nich może się okazać prolongata kredytu lub pożyczki. Czym jest?

Co to jest prolongata kredytu?

Wyraz prolongata pochodzi z łaciny i oznacza przedłużenie terminu ważności umowy, układu czy płatności. Prolongować można zatem np. termin zwrotu przedmiotu pożyczonego z wypożyczalni czy właśnie kredytu. Podpisując umowę kredytową, zobowiązujemy się oddać pożyczone środki wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi w wyznaczonym terminie – jest to okres kredytowania, czyli czas, jaki mamy na oddanie długu. Zadłużenie jest rozłożone na comiesięczne raty, które mogą być równe lub malejące i są uzależnione od obowiązujących stóp procentowych (choć dostępne są także kredyty ze stałym oprocentowaniem). Istnieją jednak sytuacje, kiedy można zmienić okres kredytowania:

 • skrócenie okresu spłaty kredytu – może nastąpić, gdy kredytobiorca nadpłaci kredyt. Wówczas może się zdecydować na skrócenie okresu kredytowania lub obniżenie wysokości miesięcznej raty.
 • wydłużenie okresu spłaty kredytu – jest to właśnie prolongata kredytu, czyli rozłożenie spłaty na większą liczbę rat kosztem niższej raty miesięcznej.

Wydłużenie okresu kredytowania sprawdzi się w sytuacji nagłych lub chwilowych problemów finansowych. Mogą one być związane z utratą pracy, chorobą czy stratą bliskiej osoby lub inną sytuacją, która wymagała sporych nakładów finansowych, co doprowadziło do zrujnowania budżetu domowego.

Na czym polega prolongata kredytu?

Prolongata kredytu to rodzaj umowy z bankiem, którego skutkiem jest pomoc w spłacie zobowiązania w przypadku chwilowej niemożności uiszczania rat. Może ona przyjąć jedną z dwóch form, do których należą:

 • wakacje kredytowe – polegają na zaprzestaniu spłaty całej raty kredytu lub tylko części kapitałowej (wówczas należy płacić same odsetki). Długość możliwych wakacji od spłaty rat ustala bank – zwykle jest to kilka rat. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z tej opcji nie jest równoznaczne z umorzeniem środków – jest to jedynie przerwa w spłacie zobowiązania. Raty te zostaną dopisane do pozostałej kwoty należnej do oddania i możliwe jest wydłużenie okresu spłaty lub zapłata rat w większej wysokości.
 • wydłużenie okresu kredytowania – jest to rozłożenie pozostałego do spłaty kapitału na dłuższy okres, czyli większą liczbę rat. Skutkiem tego rozwiązania jest obniżenie wysokości miesięcznej raty. Trzeba zaś pamiętać o tym, iż koszt całkowity zobowiązania zwiększy się – do zapłaty będzie większa liczba odsetek.

Kto może skorzystać z prolongaty kredytu?

Z prolongaty kredytu nie może skorzystać każdy. Taka opcja dostępna jest w większości banków, ale decyzja o jej przyznaniu podejmowana jest indywidualnie. Pod uwagę brane są przede wszystkim przeszłe spłaty klienta – jeśli do tej pory regulował on swoje zobowiązania terminowo, jest niemal pewne, że może liczyć na wakacje kredytowe lub zmiany w harmonogramie spłaty. W przypadku nieregularnych wpłat comiesięcznych rat lub zalegania ze spłatą jakiejkolwiek z nich, bank może odmówić prolongaty kredytu. Dlatego bardzo ważne jest to, by w razie występowania problemów finansowych i niemożności zapłaty raty, niezwłocznie skontaktować się z bankiem w celu ustalenia nowego harmonogramu spłaty i rozłożenia zadłużenia na dłuższy okres poprzez zmniejszenie wysokości raty.

Na jaki czas można dokonać prolongaty kredytu?

Jak już wspomnieliśmy, prolongata kredytu będzie dobrym rozwiązaniem w razie chwilowych problemów finansowych. Wakacje kredytowe mogą bowiem trwać od 1 do nawet 12 miesięcy, co oznacza, że nawet przez rok można nie spłacać swojego zobowiązania, przekładając je na późniejszy termin. Ostateczna długość trwania wakacji kredytowych jest ustalana przez bank. I tak właśnie klient, który jest w oczach banku wzorowym kredytobiorcą, tzn. spłacał wszystkie swoje dotychczasowe raty w terminie, może liczyć na lepsze warunki, czyli dłuższy okres, podczas którego może on nie spłacać swojego kredytu lub płacić tylko część odsetkową raty. Warto także dodać, iż opcja prolongaty możliwa jest jedynie przy kredytach długoterminowych – te wzięte na kilka miesięcy lub kilka lat nie umożliwiają skorzystania z wakacji kredytowych.

Wniosek o prolongatę – jak napisać?

Wniosek o odroczenie płatności rat kredytowych należy złożyć do banku odpowiednio wcześniej – najlepiej od razu, gdy pojawią się problemy finansowe uniemożliwiające spłatę zobowiązania. W przypadku chęci skorzystania z prolongaty należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, a ten w terminie nawet kilku tygodni wyda decyzję pozytywną lub negatywną. Wniosek o prolongatę powinien zawierać wszelkie szczegóły, do których należą:

 • miejscowość i data złożenia wniosku,
 • nazwa i adres banku udzielającego kredyt,
 • tytuł dokumentu, tj. Wniosek o prolongatę,
 • imię, nazwisko, adres i dane osobowe kredytobiorcy,
 • numer umowy kredytowej,
 • informacje dotyczące prolongaty – termin wakacji kredytowych/ wydłużenie okresu kredytowania,
 • załączniki, np. potwierdzenie obecnej sytuacji finansowej/ życiowej,
 • podpis kredytobiorcy.

Tak napisany wniosek należy zanieść do wybranego oddziału banku, który udzielił kredytu. Warto również sprawdzić, czy bankowość internetowa nie umożliwia dokonania takiej czynności – być może za pośrednictwem swojego konta klienta możesz złożyć wniosek online o wakacje kredytowe. Po złożeniu wniosku należy zaczekać na decyzję banku. Co ważne, skorzystanie z prolongaty kredytu może się wiązać z kosztami dodatkowymi! Bank może pobierać opłaty za sporządzenie aneksu umowy lub opłaty administracyjne według swojego cennika.

Prolongata kredytu – zalety i wady

Odroczenie płatności rat kredytowych ma swoje plusy i minusy. Dlatego decyzja o skorzystaniu z tego rozwiązania powinna być dobrze przemyślana. Przede wszystkim warto się zastanowić, czy taka opcja na pewno Ci pomoże i czy zyskując dodatkowy czas, uporasz się ze swoimi chwilowymi kłopotami finansowymi. Poniżej znajdziesz zalety i wady prolongaty kredytu.

Zalety prolongaty kredytu:

 • możliwość odłożenia płatności raty w czasie,
 • pomoc w przypadku problemów finansowych,
 • uniknięcie nieprzyjemności i konsekwencji związanych z niespłaconą ratą, tzn. odsetek karnych czy postępowania windykacyjnego,
 • brak wpisu do rejestru dłużników w związku z nieterminową spłatą,
 • uzyskanie czasu na podreperowanie swojego budżetu domowego.

Wady prolongaty kredytu:

 • zwiększenie kosztów całkowitych kredytu spowodowanych wydłużeniem okresu kredytowania,
 • możliwe koszty dodatkowe związane z wydłużeniem terminu spłaty,
 • przyzwyczajenie się do niepłacenia rat kredytowych.

Z jakich jeszcze rozwiązań można skorzystać, mając problemy ze spłatą kredytu?

Warto wiedzieć, że odroczenie płatności rat to nie jedyne rozwiązanie, z którego można skorzystać w sytuacji problemów finansowych i niemożności spłaty zobowiązania. Popularnym rozwiązaniem jest konsolidacja kredytu. Na czym polega? Jest to dobre rozwiązanie dla osób posiadających więcej niż jedno aktywne zobowiązanie finansowe. Polega na połączeniu wszystkich posiadanych kredytów i pożyczek w jedno zobowiązanie. Dzięki temu należy płacić tylko jedną, niższą ratę miesięczną zamiast kilku. Odbywa się to kosztem wydłużenia okresu kredytowania, co także wiąże się ze zwiększeniem ostatecznych kosztów kredytowych. W przypadku skorzystania z konsolidacji nie trzeba się jednak martwić spłatą kilku rat – wystarczy regularnie spłacać jedną. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest pozytywna historia kredytowa oraz w miarę stabilna sytuacja finansowa. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, koniecznie skontaktuj się z bankiem.

Kolejnym rozwiązaniem może być również kredyt refinansowy. Polega on na przeniesieniu obecnego zobowiązania do innego banku – można wówczas zyskać lepsze warunki kredytowania, nowy harmonogram spłaty oraz korzystniejszą wysokość miesięcznej raty.

Czytaj też:
Umowa kredytowa – czym jest?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także