Co to jest ubezpieczenie cargo?

Co to jest ubezpieczenie cargo?

Statek, zdjęcie ilustracyjne
Statek, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Avigator Fortuner
Ubezpieczenie cargo jest rodzajem polisy chroniącej ładunki w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym, morskim i lądowym. Jaki jest zakres ubezpieczenia?

W życiu różnie bywa, dlatego też coraz częściej przekonujemy się do różnego rodzaju ubezpieczeń. Są one pomocne i stanowią wsparcie, gdy dochodzi do nieoczekiwanych dla nas sytuacji. Ubezpieczyć można dom, siebie, samochód, ale także towary. Ta ostatnia sytuacja dotyczy przedsiębiorców, którzy zajmują się transportem towarów. Poprzez specjalną polisę mogą oni zapewnić sobie i swojej firmie dodatkową ochronę. Mowa o ubezpieczeniu cargo, które jest niejako zabezpieczeniem przewożonych towarów i obejmuje wszystkie rodzaje transportu. Na czym polega ubezpieczenia cargo i jakie ma wyłączenia?

Czym jest ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo funkcjonuje również pod inną nazwą - ubezpieczenie ładunków w transporcie. To polisa, która swoim zakresem obejmuje zarówno transport krajowy, ale też międzynarodowy i dotyczy różnych gałęzi transportu. Ubezpieczeniem cargo może być objęty transport samochodowy, kolejowy, lotniczy czy morski. Ten rodzaj polisy przedsiębiorca może wykupić zarówno wtedy, gdy sam transportuje towar własnymi środkami, jak i wypożyczonymi, ale także wtedy, gdy korzysta z usług firmy transportowej.

Tym samym w przypadku powstania szkody, ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę.

Ubezpieczenie cargo – jaką zapewnia ochronę?

Polisa cargo ma charakter złożony, ponieważ dotyczy różnych przedmiotów i środków transportu. W związku z tym obejmuje wiele szkód. Zakres tego ubezpieczenia jest szeroki. Wykupując ubezpieczenie ładunków w transporcie mamy ochronę w przypadku wystąpienia takich zjawisk jak klęski żywiołowe, np. huragany, powodzie, pożary czy trzęsienia ziemi. Dodatkowo z tą polisą jesteśmy chronieni w przypadku napadów rabunkowych, wystąpienia kradzieży zarówno transportowanego mienia, jak i środków transportu. Oprócz powyższych ubezpieczenie cargo może również dotyczyć uszkodzenia mienia, a także takich zdarzeń, jak wypadki i kolizje.

Ubezpieczenie cargo – jakie produkty podlegają polisie?

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, także i w przypadku ubezpieczenia cargo należy zwracać uwagę na to, co podlega polisie. W tym przypadku mogą nią zostać objęte wyroby o różnym stopniu przetworzenia. A więc zarówno produkty gotowe, jak i surowce.

Inną istotną kwestią jest okres, jaki obejmuje ubezpieczenie. W tym przypadku ubezpieczenie jest ważne podczas całego czasu przewozu, a także innych czynności, które są niezbędne do realizacji zlecenia. Mowa tu m.in. o załadunku i przeładunku towarów, a także przejściowym składowaniu podczas transportu.

Okres przewozu jest definiowany w różny sposób. Jest to związane z tym, kto dokonuje transportu. I tak gdy towary przewozi wynajęta przez ubezpieczającego firma, okres przewozu rozpoczyna się w momencie przyjęcia mienia do przewozu, a kończy w chwili, gdy trafia on do wskazanego odbiorcy. Z kolei, gdy to ubezpieczający sam przewozi towar środkiem transportu swoim lub wynajętym, to okres przewozu jest liczony od chwili zakończenia załadunku do momentu rozpoczęcia wyładunku w miejscu przeznaczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie cargo?

Warto również mieć świadomość, że jak w przypadku każdego ubezpieczenia, także polisa cargo ma różne wyłączenia. Są to towary, ale także zdarzenia, które nie są chronione i nie można ich ubezpieczyć. W związku z powyższym należy dokładnie sprawdzić wyłączenia, które zapisane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, tzw. OWU, aby nie nabyć polisy, która nie będzie nas dostatecznie chronić.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, co ubezpieczyciel wlicza do incydentów klasyfikowanych jako „poważne zaniedbania”. Znajomość tych zapisów, pozwala uniknąć rozczarowania. Owe zaniedbania mogą dotyczyć bowiem sytuacji, gdy towary są nieprawidłowo załadowane, albo źle zapakowane lub nie odpowiednio oznakowane. Takie sytuacje mogą sprawić, że ubezpieczyciel nie będzie mógł nam wypłacić odszkodowania. Warto więc zadbać o te elementy podczas transportu. Dodatkowo wśród innych klauzuli wyłączających są też te dotyczące uszkodzenia lub utraty towarów np. na skutek ataku terrorystycznego, wojny lub innych, mało prawdopodobnych zdarzeń.

Poza powyższych do wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zaliczają się również szkody, które powstały na skutek spożycia alkoholu przez kierującego pojazdem. Ochronie nie podlegają również żywe zwierzęta, dokumenty, a także dzieła sztuki.

Ubezpieczenie cargo – kto może skorzystać?

Ubezpieczenie ładunków w transporcie to polisa przeznaczona do konkretnej grupy osób. Mogą z niej skorzystać producenci, a także handlowcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wysyłają, a także sprowadzają towary. Ze względu na to, że prowadzona przez nich działalność ma szczególny charakter, często mogą być oni narażeni na szkody powstałe podczas transportu. Dlatego też ubezpieczenie cargo powinny wykupić osoby będące właścicielami firm transportowych jako uzupełnienie OC przewoźnika.

Dlaczego dobrze skorzystać z ubezpieczenia cargo, mimo że mamy OC przewoźnika? Przede wszystkim, mimo że część zakresu ubezpieczenia cargo pokrywa się z ubezpieczeniem OC przewoźnika, to są sytuacje, gdy trudniej nam będzie uzyskać odszkodowanie, mając samo OC. Dzieje się tak, ponieważ aby uzyskać odszkodowanie z OC, przewoźnik musi być całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenie bądź zniszczenie mienia. W przypadku ubezpieczenia cargo nie ma znaczenia co się stało - liczy się tylko powstała szkoda. W związku z tym, gdy zostaniemy okradzeni, albo gdy nasz transport zostanie zniszczony na skutek wystąpienia klęski żywiołowej, z tytułu OC przewoźnika nie dostaniemy żadnej pomocy finansowej, ponieważ nie ma podstawy do wypłaty pieniędzy.

Czytaj też:
Kredyt inwestycyjny – czym jest i jak go pozyskać?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także