Ostatnie dni na rejestrację kart SIM. 2 lutego mogą przestać działać

Ostatnie dni na rejestrację kart SIM. 2 lutego mogą przestać działać

Smartfon
Smartfon / Źródło: Fotolia / MaxFrost
Urząd Komunikacji Elektronicznej apeluje do użytkowników kart pre-paid, aby rejestrowali swoje karty SIM. Te kupione przed 25 lipca 2016 r., a niezarejestrowane do 1 lutego 2017 r. zostaną przez dostawców usług dezaktywowane.

Obowiązek rejestracji kart pre-paid wynika z tzw. ustawy antyterrorystycznej, która weszła w życie 29 czerwca ubiegłego roku. 

Urząd komunikacji Elektronicznej od lipca 2016 roku informuje, że karty prepaid rejestrujemy osobiście, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Podkreśla, że skany, kopie i ksera nie są dokumentami i na ich podstawie nie dokonamy rejestracji. Dzieci, które mają swój dowód osobisty mogą zarejestrować kartę samodzielnie, muszą jednak mieć ukończone 13 lat. Karty kupione przed 25 lipca trzeba zarejestrować do 1 lutego 2017 r. 

Ustawa zakłada, że osobą odpowiedzialną za koordynację działań antyterrorystycznych w Polsce będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do jego zadań należeć będzie koordynacja czynności analityczno-informacyjnych podejmowanych przez służby specjalne oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szef ABW będzie miał również prawo do prowadzenia rejestru osób, które mogą być związane z aktywnością terrorystyczną.

Czytaj też:
Prezydent podpisał tzw. ustawę antyterrorystyczną

Ustawa antyterrorystyczna

Ustawa wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni (stopni CRP). Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym oddziaływaniem stopnia alarmowego. W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego - jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP. Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja ta nie będzie wymagała, jak dotychczas, zatwierdzenia przez prezydenta, a jedynie poinformowanie prezydenta i premiera. Głowa państwa otrzyma prerogatywę do uchylenia takiej decyzji.

Cyberbezpieczeństwo i dane bankowe

W zakresie cyberbezpieczeństwa szef ABW otrzyma obowiązek prowadzenie centralnego rejestru ataków hakerskich oraz prawo do wglądu w dane objęte tajemnicą bankową, co w założeniu ustawodawcy ma zapobiegać finansowaniu terroryzmu.

Śledzenie cudzoziemców

Szef ABW będzie mógł również zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - niejawne prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. Agencja otrzyma także dostęp do baz danych prowadzonych przez instytucje państwowe.

Pre-paid rejestrowany

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie obowiązku rejestracji sprzedaży kart pre-paid. Ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi swoje dane w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie. Natomiast nowi nabywcy tych kart będą zobowiązani do podawania swoich danych od 1 lipca 2016 r.

Uregulowano strzał snajperski

Ustawa reguluje także zasady użycia broni palnej w trakcie prowadzenia działań antyterrorystycznych, które doprowadzi do śmierci terrorysty. W nowych przepisach znalazły się również zapisy zezwalające na zestrzelenie drona.

Czytaj też:
Uprawnienia służb, 500 plus, media... Najważniejsze ustawy przyjęte w minionym roku

Źródło: WPROST.pl / uke.gov.pl
 19

Czytaj także