Bezgotówkowy Londyn

Bezgotówkowy Londyn

Dodano:   /  Zmieniono: 
Londyn
Londyn Źródło: Wikipedia / By kloniwotski (Flickr) [CC BY-SA 2.0]
Mieszkańcy Londynu uważają, że koniec gotówki nastąpi w ciągu najbliższych 20 lat. MasterCard deklaruje pomoc w tym procesie.

London & Partners – agencja zajmująca się promocją miasta na zlecenie Burmistrza Londynu przeprowadziła ankietę z której wynika, że znakomita większość mieszkańców stolicy Wielkiej Brytanii wierzy w niedalekie nadejście społeczeństwa bezgotówkowego. Zgodnie z wynikami badań, które zostały ogłoszone podczas Tygodnia Technologii London 2016, ponad 68% z 2000 Brytyjczyków, którzy wzięli udział w głosowaniu uważa, że rozwiązania cyfrowe zastąpią gotówkę od 2036 roku.

Gordon Innes, Prezes London & Partners, twierdzi, że Londyn jest i będzie utrzymywał pozycję globalnego lidera FinTech.

Będąc w światowym centrum usług finansowych i w najszybciej rozwijającym się miejscu z ekonomicznego punktu widzenia, londyńskie firmy finansowo-technologiczne z łatwością unowocześniają branżę finansową i zmieniają sposób interakcji z pieniędzmi.

Ostatnie dane z MasterCard potwierdzają możliwy scenariusz o bezgotówkowej przyszłości Wielkiej Brytanii, gdzie ilość płatności zbliżeniowych wzrosła o 326% rok do roku.

Firma MasterCard będąca jednym z największych na świecie wydawców kart płatniczych i kredytowych w naturalny sposób chce i deklaruje chęć pomocy w procesie odejścia od papierowego pieniądza. Ma to przyczynić się do ograniczenia ilości przestępstw z użyciem gotówki i ułatwić przestrzeganie procedur Compliance.

Warto podkreślić, że globalnie nadal około 85% transakcji jest przeprowadzanych przy użyciu tradycyjnej gotówki.

Każde nowe urządzenie, które może być podłączone do Internetu – telewizor, lodówka z funkcją zamawiania zakupów czy inne sprzęty wchodzące w skład „Internet of Things“ mogą być wektorem dla cyfrowego pieniądza.

Mniejsze wykorzystanie papieru oznacza też większą popularyzację cyfrowych walut takich jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin. Bowiem wciąż ogromna część społeczeństwa pozostaje wykluczona ze światowego systemu finansowego – z przyczyn politycznych, środowiskowych, religijnych czy praktycznych – jak brak dostępu do globalnej sieci komunikacyjnej czy ogromne odległości. Zaś waluty cyfrowe nie stawiają żadnych ograniczeń w dostępie do nich i możliwości posługiwania się nimi czy zagranicznych płatności.

Płatności mobilne

Otwartym pozostaje pytanie jakie dokładnie będą te substytuty gotówki.  Po ewentualnym całkowitym wycofaniu pieniądza papierowego w pewnym zakresie część kupujących i sprzedawców może zacząć korzystać z papierowych walut zagranicznych – z czym mamy do czynienia w krajach takich jak Ukraina czy Wenezuela, gdzie występuje ogromna inflacja. Trend odchodzenia od gotówki zauważalny jest w krajach skandynawskich ale też w Unii Europejskiej gdzie od 2016 zaprzestano produkcji banknotu 500 euro. Ciekawe jest natomiast stanowisko Narodowego Banku Polskiego, który zdecydował wprowadzić do obiegu nominał 500 złotych, który wejdzie do obiegu w lutym 2017 roku.

Autorzy: CoinIdol.com i Maciej Ziolkowski dla Coinfirm.io

 0

Czytaj także