Rusza Szkoła Bezpiecznego Internetu

Rusza Szkoła Bezpiecznego Internetu

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Pokazanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz włączenie szkół w systemowe działanie na rzecz e-bezpieczeństwa to cele projektu Szkoła Bezpiecznego Internetu, który zainaugurowano podczas środowej konferencji prasowej w kancelarii premiera.
Głównym założeniem projektu jest zapobieganie cyberprzestępczości, takiej jako pedofilia w internecie oraz nękanie rówieśników krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez pokazanie bezpiecznego sposobu korzystania z internetu, uwzględniającego przede wszystkim nieujawnianie w sieci danych osobowych przez dzieci oraz stały dozór korzystania przez nie z cyberprzastrzeni przez rodziców i nauczycieli. W przekazie tym ma zostać także uwzględnione poszanowanie zasad prawa i netykiety (dobrego zachowania w internecie - PAP) oraz potrzeb i praw innych osób.

"To program kompleksowy. Ważne, by młodzież była świadoma, że choć internet jest świetnym narzędziem do zdobywania wiedzy, niesie także wiele zagrożeń. Dzieci niestety samodzielnie mają problem z ocenianiem zagrożeń, dlatego tak istotna jest rola rodziców i nauczycieli. Ten projekt ma zadanie uzmysłowić wagę niebezpieczeństw czyhających w internecie związanych z pedofilią, promowaniem samobójstw czy anoreksji oraz z przemocą rówieśniczą. Dlatego mając tego świadomość rząd wspólnie z instytucjami samorządowymi postanowił wcielić w życie program zapobiegający tym zagrożeniom" - mówiła pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska.

Obecna na konferencji minister edukacji narodowej Katarzyna Hall przypomniała, że także w nowelizacji ustawy oświatowej znalazł się zapis nakładający na placówki oświatowe obowiązek zabezpieczenia uczniów korzystających w nich z internetu przed znajdującymi się tam szkodliwymi treściami. "Chodzi nie tylko o odpowiednie zabezpieczające oprogramowanie, ale przede wszystkim o działania wychowawcze, także rodziców, chroniące młodych ludzi i uzmysławiające im niebezpieczeństwo anonimowości kontaktów czy podawania w sieci danych osobowych" - podkreśliła Hall.

W ramach projektu szkołom będzie również na okres trzech lat przyznawany certyfikat "Szkoła Bezpiecznego Internetu" zaświadczający, że dana placówka używa programów zabezpieczających przed niebezpiecznymi treściami; przeprowadziła z nauczycielami i uczniami szkolenia profilaktyczne w tej dziedzinie; umieszcza informacje o zagrożeniach w sieci w miejscach, gdzie uczniowie korzystają z internetu oraz organizuje działania profilaktyczne z zakresie bezpieczeństwa w sieci, takie jak konkursy plastyczne, spektakle czy filmy.

Honorowym patronatem projekt objęli pełnomocnik ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

pap
+
 2

Czytaj także