Czemu jest tak drogo?
Sprawdź, czy wiesz, co wpływa na drożyznę

Twój wynik:

1 / 8 Najprostsza definicja inflacji to:

Wydatki budżetowe wyższe od wpływów z podatków
Spadek wartości złotego względem obcych walut
Wzrost cen towarów i usług

2 / 8 Ile obecnie wynosi wskaźnik inflacji?

15 proc.
17,5 proc.
20,3 proc.

3 / 8 Największy globalny szok gospodarczy w 2022 roku wywołany został przez:

Pandemię koronawirusa
Wzrosty cen surowców energetycznych
Klęski żywiołowe

4 / 8 Jaką strategię na walkę z inflacją przyjęła większość banków centralnych?

Emisja obligacji antyinflacyjnych
Podnoszenie stóp procentowych
Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionych poziomach

5 / 8 Narodowy Bank Polski przeprowadził cykl podwyżek stóp procentowych który zakończył się po:

9 podwyżce
10 podwyżce
11 podwyżce

6 / 8 Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie:

5,5 proc.
6,25 proc.
6,75 proc.

7 / 8 Niesławny wskaźnik, który służy m.in. do określania wysokości raty kredytu to:

WILOR
WIFON
WIBOR

8 / 8 Na koniec najtrudniejsze pytanie. Jaki jest cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego?

1,5, proc.
2,5 proc.
3,5 proc.