Innowacje w budownictwie

Analizujemy najnowsze trendy i innowacje z szeroko pojętej branży budowlanej. Oceniamy innowacyjne sposoby projektowania, nowoczesne materiały i metody produkcyjne w kontekście wyzwań stojących przed budownictwem: energooszczędności, obiegu zamkniętego i optymalizacji kosztów budowy i utrzymania budynku.

  • Partner Strategiczny
  • Saint-Gobain

Innowacje w przemyśle obronnym

Przyglądamy się zagadnieniom, nad którymi pracują przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej, identyfikujemy szanse, problemy i wyzwania związane z wdrażaniem innowacji w siłach zbrojnych. A wszystko to osadzone w kontekście globalnych wyzwań bezpieczeństwa i geopolityki.


Innowatory Wprost