Grupa ERGO Hestia rozszerza współpracę z Blue Media o e-płatności i wysyłkę sms

Grupa ERGO Hestia rozszerza współpracę z Blue Media o e-płatności i wysyłkę sms

Dodano:   /  Zmieniono: 

Funkcjonalności ePłatności oraz komunikacji SMS dla iHestii – nowej platformy ubezpieczeniowej Grupy ERGO Hestia – od czerwca 2016 są realizowane we współpracy ze spółką technologiczną Blue Media.


Systemy płatnicze i rozliczeniowe spółki Blue Media wykorzystywane są w tzw. eBOK-ach największych wystawców faktur w Polsce: dostawców energii, mediów czy usług telekomunikacyjnych. Analogiczne rozwiązania płatnicze Blue Media wdrożyła na nowo uruchomionej platformie do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń – iHestia.

iHestia dostarcza produkty szyte na miarę od podstawowej do kompleksowej ochrony, której zakres klient uzgadnia ze swoim opiekunem. Umożliwia przeprowadzenie większości operacji w trybie rzeczywistym, bez konieczności wypełniania większości niezbędnych dotychczas dokumentów czy uzyskiwania zgód z centrali. Ubezpieczyciel umożliwia w ten sposób przejęcie przez pośredników 80% wszystkich operacji związanych ze sprzedażą i obsługą. W nowym świecie ubezpieczeń agent staje się opiekunem klienta, a wszystkie trzy strony uzyskują pełen obraz całego procesu sprzedaży, obsługi, czy likwidacji szkód.

Blue Media odpowiada za integrację płatności elektronicznych z kluczowymi systemami Grupy ERGO Hestia. Wdrożone usługi płatnicze pozwalają na sprawny transfer środków w czasie rzeczywistym od agentów i klientów do ubezpieczyciela. Opłacanie składek staje się wygodniejsze, ponieważ dane do systemu opłat pobierane są automatycznie, bez nadmiernego angażowania klienta czy agenta, co jednocześnie minimalizuje ryzyko popełnienia pomyłek.

Płatności to jeden z kluczowych obszarów przy sprzedaży ubezpieczeń. Nowością na rynku jest przyspieszenie i ujednolicenie transferu środków od agentów w oparciu o mechanizmy wypracowane przez Blue Media w obszarze Masowych Wystawców Faktur – wyjaśnia Krystian Wesołowski, Business Development Deputy Director odpowiedzialny za obszar usług płatniczych w Blue Media.

Razem z płatnościami Blue Media dostarczyła kompleksowy system do komunikacji SMS, przystosowany do współpracy z interfejsami po stronie ERGO Hestii. Dzięki temu jedno wdrożenie zapewnia kompleksową obsługę SMS we wszystkich obszarach towarzystwa ubezpieczeń.

- Grupa ERGO Hestia to bardzo wymagający partner. Cieszymy się, że mogliśmy spełnić oczekiwania związane z niezawodnością i bezpieczeństwem systemów SMS-owych – wyjaśnia Marcin Adamczyk, Business Development Deputy Director odpowiedzialny za obszar komunikacji SMS w Blue Media.

– iHestia to centrum dowodzenia ubezpieczeniami: sprzedaż ubezpieczeń, obsługa polis, wgląd do likwidowanej szkody, bieżące newsy, komunikacja z ERGO Hestią i klientem w czasie rzeczywistym – wymienia Łukasz Kosicki, dyrektor zespołu projektowego iHestii. – Projektanci iHestii dążyli do stworzenia rozwiązania odpowiadającego potrzebie poprawy samopoczucia i jakości życia przez ubezpieczyciela swoim klientom. Każdy dobry doradca ubezpieczeniowy już w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie mógł zapoznać się z narzędziem do realizacji potrzeb swoich klientów. Wprowadzane zmiany będą przełomem na polskim rynku ubezpieczeń ponieważ dają klientom ERGO Hestii i ich opiekunom nowe możliwości prowadzenia dialogu na temat ochrony ubezpieczeniowej. Również w zakresie płatności i powiązanej z tym informacji dla klienta iHestia stosuje „klientocentryczny” model komunikacji. Dzięki temu klienci będą posiadać pełną informację bez konieczności zabiegania o kontakt z ubezpieczycielem – podsumował Łukasz Kosicki.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało 25 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało ponad 2,4 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2015 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

***

Informacje o Blue Media

Firma Blue Media jest dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży online – od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę systemy dla bankowości elektronicznej, rozwiązania dla wystawców faktur oraz e-handlu.

Blue Media w oparciu o zgodę NBP prowadzi działalność rozliczeniową i rozrachunkową. Firma jest licencjonowaną przez KNF krajową instytucją płatniczą oraz członkiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.


Do pobrania

iHestia
Źródło: InfoWire.pl / Hestia SA

Czytaj także