Jest decyzja ws. połączenia KHW i PGG. Związkowcy podpisali porozumienie

Jest decyzja ws. połączenia KHW i PGG. Związkowcy podpisali porozumienie

Siedziba Katowickiego Holdingu Węglowego (fot. CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons)
Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych podpisali porozumienie w sprawie włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) – podała PGG. Dziś jeszcze minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski spotkają się z inwestorami. Jutro natomiast odbędzie się spotkanie z wierzycielami czyli bankami.

– Negocjacje były trudne, ale zawsze coś, co jest cenne, rodzi się w dużym wysiłku. Strona społeczna wykazała się dużą odpowiedzialnością. Bez wątpienia na połączeniu spółek korzysta branża, ale przede wszystkim pracownicy, którzy mają zagwarantowane stabilne miejsca pracy i nie będą się musieli bać o swoje wypłaty – skomentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Zgodnie z porozumieniem, Holdingowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, natomiast pracowników Holdingu obejmą zasady wynagradzania obowiązujące w Polskiej Grupie Górniczej. Dzięki temu pracownicy KHW będą mieli wyższe zarobki. Średnia pensja górników z KHW ma osiągnąć poziom przeciętnej płacy w PGG i wynosić 6 225 zł.

„W oświadczeniu załączonym do porozumienia zarząd PGG udzielił gwarancji pracownikom, że warunki zatrudnienia i wynagrodzenia będą obowiązywały przez rok od fuzji, czyli do końca marca 2018 r. Do tego terminu ma zostać wynegocjowany nowy, wspólny układ zbiorowy pracy” – czytamy dalej. Zdecydowano też o szukaniu rozwiązań dla ruchu Śląsk i kopalni Wieczorek. W ciągu 2 tygodni powołane zostaną zespoły. Na podstawie wyników ich prac zostanie podjęta decyzja o dalszej ewentualnej eksploatacji ich złóż.

– Podpisanie porozumienia otwiera drogę do połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Po fuzji powstanie silna firma zatrudniająca ok. 43 tysięcy pracowników. Połączenie pozwoli na lepsze gospodarowanie złożami, bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, zmniejszenie kosztów, stworzenie lepszej oferty i utworzenie wspólnej sieci sprzedaży – powiedział prezes PGG Tomasz Rogala.

PGG podkreśla, że połączenie było konieczne. Suma zadłużenia Holdingu przekroczyła 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to zobowiązania z tytułu obligacji. „Strona finansowa (banki) zgodzi się na zmianę warunków spłaty zadłużenia jedynie po włączeniu KHW do PGG. Zdaniem banków, tylko to da gwarancję wyprowadzenia Holdingu na prostą” – wskazano w materiale.

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będzie wypłacenie na początku marca zaległej części czternastki pracownikom KHW oraz zagwarantowanie regularnej pensji. Bez tego górnicy KHW nie otrzymaliby najbliższego wynagrodzenia, podkreśliła także PGG. Po fuzji PGG zostanie docelowo dokapitalizowana przez inwestorów kwotą ponad 1 mld zł.

„Jeszcze dziś przedstawiciele Ministerstwa Energii spotkają się z inwestorami. Na jutro zaplanowane są rozmowy z wierzycielami, czyli bankami” – podano też w komunikacie.

W grudniu ub.r. Ministerstwo Energii poinformowało, że KHW i PGG powinny zostać połączone. Jak wskazywał ostatnio wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, połączenie PGG z KHW może wiązać się z przesunięciem w czasie spłaty zadłużenia KHW oraz ewentualną konwersją części zadłużenia na udziały.

Polska Grupa Górnicza to spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. Jej udziałowcami są uczestnicy koncentracji, Węglokoks oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. PGG nie jest kontrolowana przez żadnego z akcjonariuszy.

Katowicki Holding Węglowy grupuje cztery kopalnie węgla kamiennego: KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Murcki-Staszic, KWK Wieczorek oraz KWK Wujek. Udziały w KWK Kazimierz-Juliusz zostały w listopadzie 2014 r. przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Źródło: ISBnews
 7

Czytaj także