Prezes URE: Można mówić o „boomie” na instalacje fotowoltaiczne

Prezes URE: Można mówić o „boomie” na instalacje fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne Źródło:Unsplash / American Public Power Association
Można dziś mówić o „boomie” w zakresie rozwoju instalacji fotowoltaicznych, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Urząd przeprowadzi aukcje na zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, w tym w instalacjach fotowoltaicznych, w dniach 25-26 listopada, 2-4 grudnia i 5-13 grudnia.

„W przypadku fotowoltaiki możemy mówić o pewnego rodzaju »boomie«. Ta technologia stanowi istotny składnik przyszłego energy-mix. Mamy więc aukcje dedykowane energii ze słońca, jest program prosument, są programy o charakterze inwestycyjnym jak np. »Mój prąd«. To wszystko sprawia, że w przypadku energii ze słońca możemy zacząć mówić już o gigawatach mocy zainstalowanej, która będzie szczególnie przydatna w czasie letniego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną” – powiedział Gawin, cytowany w komunikacie.

Aukcje dla OZE

Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem URE, pierwsze tegoroczne aukcje OZE dla instalacji istniejących odbędą się 25-26 listopada.

„W pierwszej z tegorocznych aukcji mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący instalacje biomasowe i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Mogą to więc być dedykowane instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów, ale także instalacje termicznego przekształcania odpadów i dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas dzisiejszej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł” czytamy w materiale.

26 listopada odbędzie się natomiast aukcja dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, wynosi ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

Kolejne aukcje dla instalacji istniejących zaplanowano na 2-4 grudnia.

„Pierwsza z grudniowych aukcji dedykowana jest małym, już istniejącym elektrowniom wodnym (o mocy poniżej 1 MW). W kolejnych aukcjach o wsparcie będą mogły ubiegać się małe istniejące biogazownie rolnicze, a także instalacje na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz i instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego oraz dedykowane instalacje spalania biomasy (wszystkie o mocy nie większej niż 1 MW)” – czytamy dalej.

Natomiast aukcje dla instalacji nowych przeprowadzone zostaną 5-13 grudnia. Na 5 grudnia zaplanowano aukcję dla większych nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych (o mocy powyżej 1 MW).

Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę na jedną aukcję, o ile dotyczą one różnych instalacji OZE. Warunkiem jest, by każda z tych instalacji spełniała parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż trzy oferty, aukcji nie rozstrzyga się.

Aukcję wygrywają podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii netto, a których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Takie rozwiązanie - tzw. reguła wymuszania konkurencji - powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, oferty te szeregowane są według kolejności ich złożenia, wyjaśniono.

W efekcie przeprowadzenia pierwszych aukcji OZE, które odbyły się w grudniu 2016 r., wytwarzanie energii elektrycznej rozpoczęło 56 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 53,515 MW oraz jedna instalacja wiatrowa o mocy 0,8 MW. W wyniku aukcji z 2017 r. wytwarzanie rozpoczęło aż 302 farm fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi 261,353 MW oraz dwie instalacje wiatrowe o sumarycznej mocy 1,7 MW. Jeśli chodzi o zwycięzców aukcji przeprowadzonych w 2018 r., wytwarzanie rozpoczęło sześć instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,926 MW oraz 1 instalacja wiatrowa o mocy 0,85 MW. Należy przy tym pamiętać, że wytwórcy, którzy wygrali ubiegłoroczną aukcję, mają jeszcze czas na zaraportowanie ukończenia swoich inwestycji, podano także.

Z danych URE wynika, że w połowie bieżącego roku największy odsetek źródeł odnawialnych przyłączonych do systemu elektroenergetycznego stanowiły elektrownie wiatrowe (prawie 6 GW). Innym źródłem zielonej energii w Polsce są instalacje biomasowe (prawie 1,5 GW mocy zainstalowanej) oraz elektrownie wodne (prawie 1 GW). Najniższy odsetek stanowią biogaz (prawie 240 MW) i energia słońca (prawie 260 MW).

Czytaj też:
Start-up Billa Gatesa zrewolucjonizuje przemysł. Wymyślił niezwykłe panele słoneczne

Źródło: ISBnews