Quiz. Słowa zapożyczone, używane w pracy. Umiesz powiedzieć, co znaczą?

Twój wynik:

1 / 16 Słowo Dedlajn (deadline) oznacza:

Ostateczny termin wykonania zadania
Śmierć pracownika z przepracowania

2 / 16 Zwrot ASAP (as soon as possible) oznacza:

To ma być zrobione na jutro rano
To ma być zrobione tak szybko jak się da

3 / 16 Słowo Ekaunt (account) oznacza:

Opiekun klienta
Najniższe stanowisko w korporacji, potocznie „przynieś-podaj”

4 / 16 Słowo Wichajster (Wie heißt er – jak on się nazywa) oznacza:

Nieokreślone narzędzie
Leniącego się pracownika

5 / 16 Słowo Apruwal (approval) oznacza:

Zaakceptowanie (np. projektu)
Odrzucenie (np. projektu)

6 / 16 Słowo Brejnstorm (brainstorm) oznacza:

Wypalenie zawodowe
Burzę mózgów w firmie

7 / 16 Słowo Brif (brief) oznacza:

Opis projektu
Śniadanie w kuchni korporacyjnej

8 / 16 Słowo Kejs (case) oznacza:

Biznesowy przykład lub sprawę do zrobienia
Teczkę na pulpicie szefa, w której ten trzyma przykłady niesubordynacji pracowników

9 / 16 Słowo Si-i-ou (CEO) oznacza:

Prezesa firmy
Kuriera, który zawsze się spóźnia

10 / 16 Słowo Fidbek (feedback) oznacza:

Informację zwrotną
Pogardliwie: osobę, która nie odpowiada na służbowe maile

11 / 16 Słowo Fakap (fuck up) oznacza:

Wulgarnie: wpadkę
Wulgarnie: złego szefa

12 / 16 Słowo Bekap (back up) oznacza:

Współpracownika czyhającego na wyższe stanowisko
Osobę wspierającą, zastępcę

13 / 16 Zwrot FYI oznacza:

Do twojej informacji
Dziś wieczorem u ciebie

14 / 16 Skrót Kej-Pi-Aj (KPI) oznacza:

Kluczowe wskaźniki wydajności
Nikt tak naprawdę nie wie, co oznacza, ale jest stosowane w odniesieniu do przerw w pracy

15 / 16 Słowo Oupenspejs (open space) oznacza:

Komórkę na narzędzia w warsztacie mechanicznym
Otwartą przestrzeń biurową

16 / 16 Słowo Target (target) oznacza:

Docelową grupę klientów
Miejsce, które podczas spotkania biznesowego zajmuje prezes firmy