PARP: W Polsce potrzebnych będzie nawet 200 tys. specjalistów od Sztucznej Inteligencji

PARP: W Polsce potrzebnych będzie nawet 200 tys. specjalistów od Sztucznej Inteligencji

Technologia
Technologia / Źródło: FreeImages.com
W Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji sięgnie 200 tys. osób, wynika z opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 7. edycji raportu "Monitoring trendów w innowacyjności".

„W obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów AI najwyższym priorytetem dla obecnej administracji powinna być edukacja w zakresie kompetencji przyszłości i podnoszenia kwalifikacji osób funkcjonujących już na rynku pracy. Ramy prawne dla rozwoju sztucznej inteligencji wyznacza Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji na lata 2019-2027, obszerny dokument wydany przez Ministerstwo Cyfryzacji, będący rezultatem prac grup roboczych i przedstawiający ambitne cele dotyczące budowy potencjału Polski w obszarze AI” – czytamy w komunikacie.

Rewolucyjne zmiany technologiczne

„Żyjemy w czasach rewolucyjnych zmian technologicznych, które otwierają zupełnie nowe możliwości rozwoju i budowania zasobności materialnej. Celem strategii Polski w zakresie rozwijania gospodarki jest wejście do wąskiej grupy krajów budujących AI. Do tego niezbędne jest maksymalne wykorzystanie polskiego potencjału intelektualnego i patentów w dziedzinie sztucznej inteligencji, które pozwalają na to, by do 2025 r. powstało 700 firm ją wykorzystujących. Polityka w tym zakresie zakłada przemodelowanie programów edukacji, wsparcie nauki zamówieniami na projekty długoterminowe oraz stworzenie przestrzeni do prowadzenia eksperymentów i testowania modeli AI. Strategia uwzględnia wsparcie przedsiębiorstw w procesach wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze sztucznej inteligencji m.in. poprzez zamówienia, programy badawcze i programy akceleracyjne” – powiedziała dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP Paulina Zadura, cytowana w komunikacie.

Polityka rozwojowa państwa powinna zakładać tworzenie popytu na produkty i usługi, które wytwarzają wartość dodaną dla polskiej gospodarki. Istnieją trzy podejścia, które pomogą to osiągnąć. Pierwsze z nich zakłada zwiększenie konkurencyjności własnego przemysłu dzięki cyfrowej innowacyjności, czyli korzystania z rozwiązań IT do usprawnienia produkcji. Drugie podejście polega na przekształceniu „analogowych” produktów wytwarzanych przez krajowe firmy w produkty cyfrowe. Kolejny aspekt dotyczy przyzwyczajenia społeczeństwa (konsumenta) do stosowania cyfrowego produktu, wymieniono także.

Czytaj też:
Sztuczna Inteligencja jest we wstępnej fazie rozwoju. Potrzeba regulacji prawnych

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także